Rapport voor Blok – eindgebruiker centraal

Eindgebruiker moet centraal staan

Ieder(in), het netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte, VACpunt Wonen en de Nederlandse Woonbond hebben onlangs het rapport ‘De gebruiker aan het stuur’ aan minister Blok (Binnenlandse Zaken) overhandigd. Het rapport bevat acht aanbeveling voor de bouwsector. Het rapport is de uitkomst van het project ‘Verbeteren consumenteninvloed op bouwregelgeving’. De aanleiding voor het project is de ambitie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om bouwregelgeving te vereenvoudigen, regeldruk te verminderen en de positie van de (bouw)consument te versterken.

Meer bouwen naar wensen en eisen

Volgens de organisaties is het nu nog teveel dat het aanbod de vraag bepaalt. Anno 2014 kunnen we er, als gevolg van maatschappelijke en economische ontwikkelingen, niet meer omheen dat het belang van de gebruiker steeds meer herkend en erkend moet worden. De wensen en behoeften van de gebruiker staan centraal. Er moet meer gebouwd worden naar aanleiding van die wensen en behoeften. Bouwers zouden moeten weten wat bewoners willen en zich daarop richten bij het ontwerpen en realiseren van de gebouwde omgeving. Een gebruiker is een persoon die gebruik maakt van de woon-, werk- en leefomgeving.

Meer ruimte eindgebruiker

De consumentenorganisaties vinden dat er op dit moment niet voldoende ruimte is voor de gebruiker. Zij vinden dat ontwikkelaars, bouwers en ontwerpers hier meer rekening mee moeten houden en eisen twee belangrijke punten van hen.

  • Een sturende rol voor gebruikers bij zowel het vooraf bepalen als bij het daadwerkelijk invulling geven aan bouwregelgeving;
  • Een formele positie in het monitoren van (plannen voor) de nieuwe en bestaande fysieke woon- en leefomgeving.

Met deze twee belangrijke eisen en de acht aanbevelingen voor de bouwbranche zoals in het rapport beschreven hopen de consumentenorganisaties te bereiken dat er meer gebouwd wordt naar de behoefte van de eindgebruiker. De eindgebruiker is immers degene die gebruikt maakt van en betaald voor de woon-, werk- en leefomgeving. De gebruikersorganisaties willen toe naar een situatie waar de vraag en de wens van de gebruiker leidend zijn, en de wet en de markt volgt.

De acht aanbevelingen in het rapport zijn:

  • Laat gebruikers de agenda voor elk bouwoverleg bepalen.
  • Bouw op lokaal niveau formele inspraakmomenten in.
  • Ontwikkel sanctiemogelijkheden bij falende realisatie.
  • Benut de ervaringsdeskundigheid van gebruikers.
  • Benoem in wet- en regelgeving essentiële waarden voor gebruikers.
  • Maak bouwregelgeving transparant en begrijpelijk.
  • Ontwikkel instrumenten voor kwaliteitsborging.
  • Ontwikkel een platform voor gebruikers-evaluaties.
Advertisment ad adsense adlogger