Rivium District Rotterdam krijgt 5.000 stadswoningen

Rivium District Rotterdam krijgt 5.000 stadswoningen

Het Rivium aan de Nieuwe Maas transformeert de komende jaren naar een hoogstedelijke woonwerkwijk met ruim circa vijfduizend stadswoningen. Hiermee transformeert het verouderde kantoren- en bedrijvenpark Rivium in Capelle aan den IJssel tot een toekomstbestendig stuk stad: Rivium District.

In het Rivium wordt gestreefd naar een duurzame collectieve warmtevoorziening, met zoveel mogelijk gebruik van lokale warmte- en koudebronnen.

De circa vijfduizend stadswoningen worden vooral gerealiseerd in woontorens en stedelijke blokken die in een strakke geleding langs de Boulevard staan. In de blokken ontstaan intieme verticale buurtjes en nieuwe communities.

Stadswoningen

Met innovatieve woonvormen en (modulaire) concepten wordt ingespeeld op de woonwens van vandaag. En er wordt flexibiliteit geboden voor de toekomstige vraag: van studio’s van ca. 40 m2 en twee- en driekamerwoningen van 60-80 m2, tot stadslofts van ca. 175 m2. De plek biedt een rijke variatie aan met name de kleinere huishoudens die dit gebied zal aanspreken.

Flexibiliteit in ruimten wordt ook geboden in flexibiliteit in huur en koop: continu blijven inspelen op de vraag van de markt is in het belang van het ontwikkeltempo van het gebied. Zestig procent van het totaalprogramma is ‘betaalbaar’, van sociale huur (tien procent) tot middenhuur en -koop in een brede variatie. De overige veertig procent in huur en koop is in de vrije sector, die de marktprijzen volgt. Met deze variatie in ruimten en prijzen wordt het brede spectrum in wonen bediend.

Kantoortorens

Werken en voorzieningen, zowel maatschappelijk als commercieel, worden gerealiseerd in de transparant uitgevoerde plinten met uitzonderlijk hoge verdiepingen, waardoor levendigheid in het straatbeeld wordt versterkt zowel langs de Boulevard als in de zijstraten.

Een deel van de bestaande kantoortorens zal blijven bestaan of zelfs weer opbloeien, wat ook geldt voor een aantal bedrijfjes in de wijk. Het hightech karakter van het gebied blijft zichtbaar. Er komen medische voorzieningen, een basisschool, hotelconcepten, ruimten voor zakelijke en persoonlijke dienstverlening en een diversiteit aan winkeltjes met een foodcourt en supermarkt.

Smart Grid

In het Rivium wordt gestreefd naar een duurzame collectieve warmtevoorziening, met zoveel mogelijk gebruik van lokale warmte- en koudebronnen. Qua mobiliteit worden deelvervoer, slim parkeren en MaaS (Mobility as a service) in deze nieuwe stadswijk belangrijke pijlers.

Met het reeds aanwezige hoogwaardig openbaar vervoer van zelfrijdende shuttles en de waterbus/taxi wordt het ‘omdenken’ geprikkeld. Daarbij wordt binnen Rivium District het gebruik van de fiets en de benenwagen gestimuleerd.

Planning

De coalitie werkte met de gemeente reeds aan het Gebiedspaspoort 2.0, dat door de gemeenteraad is vastgesteld. Op dit moment wordt er samen met de gemeente getekend en gerekend aan de verschillende bouwplots en de verbindende openbare ruimten.

Alle betrokken partijen, zoals architecten, (concept)ontwikkelaars, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en verkeerskundigen werken nauw samen aan een totaalcompositie voor het gebied. Naar verwachting zijn na de zomer de eerste bouwplannen gereed om getoetst te worden. Dit zal onder meer in een Milieu Effecten Rapportage (MER) gebeuren. Uiteindelijk zal de gemeenteraad de kaders vaststellen voor realisatie van de bouwplannen.

De eerste sloopwerkzaamheden zullen vanaf 2022 plaatsvinden.

Lees ook: Rotterdam steekt 130 miljoen in energietransitie

Rivium District Rotterdam krijgt 5.000 stadswoningen.

Advertisment ad adsense adlogger