Update PvE Gezonde Kantoren 2021 beschikbaar

Update PvE Gezonde Kantoren 2021 beschikbaar

In het rapport Programma van Eisen (PvE) Gezonde Kantoren worden handvaten aangereikt voor gebouweigenaren om een gezond, comfortabel en productiviteit-bevorderend binnenklimaat te waarborgen.

Het PvE Gezonde kantoren 2021 bestaat uit vier onderdelen: lucht, klimaat (thermisch binnenklimaat), licht en geluid

Langzamerhand bereiden we ons voor op een terugkeer naar kantoor. Maar hoe zorgen we dat we terugkomen in een gezond kantoor? Sinds vandaag er is een geüpdatete versie van het rapport het rapport Programma van Eisen (PvE) Gezonde Kantoren beschikbaar, waarin feedback van de vele gebruikers is verwerkt.

Gezond kantoor

Regels en eisen voor kantoorgebouwen waren er altijd al, maar niet overzichtelijk bij elkaar gebracht in een document. Met deze reden werd in 2018 het Programma van Eisen Gezonde Kantoren opgesteld.

Inmiddels is het PvE Gezonde kantoren (versie 1.0 uit 2018) door een groot scala partijen in gebruik genomen. Uitgangspunt is dat bij nieuwbouw en renovaties van kantoren vooraf eisen worden geformuleerd waarop ontwerpers, installateurs en aannemers hun plannen kunnen baseren.

Het PvE bestaat uit vier onderdelen: lucht, klimaat (thermisch binnenklimaat), licht en geluid, waarbij voor elk onderdeel wordt gewerkt met drie ambitieniveaus (A t/m C). Een C betekent dat je al presteert boven de wettelijke normering.

Gebruikersfeedback

In de praktijk blijkt dat sommige van de klasse A-, B- of C eisen uit het document tot discussies leidden of niet helemaal aansloten bij wat als ‘gangbaar’ geacht wordt. Ook waren sommige onderdelen in het PvE niet meer in lijn met algemene normen en richtlijnen.

Samen met bba binnenmilieu hebben Binnenklimaat enTVVL het Pve Gezonde Kantoren een inhoudelijke update gegeven.

Download – Programma van Eisen Gezonde Kantoren

Advertisment ad adsense adlogger