Smart Thermal Grid voor toekomstige wijk Hortus op Floriadeterrein

Warmtesysteem voor toekomstige wijk Hortus op Floriadeterrein

Op het terrein van de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade is het duurzame warmte-en-koudeopslagsysteem in de vorm van een Smart Thermal Grid opgeleverd.

Het Smart Thermal Grid zal circa 30.000 m² commercieel vastgoed en circa 250 appartementen van duurzame warmte, koude en warm tapwater gaan voorzien

Ontwikkelcombinatie Amvest-Dura Vermeer (OCAD) en Eteck, exploitant van duurzame warmte hebben de afgelopen maanden gewerkt aan de realisatie van dit Smart Thermal Grid (STG).

Bart Blaauwendraad, projectmanager bij Eteck zegt: “Het mooie aan dit project is het warmtenetwerk nu al klaarligt voor toekomstige uitbreiding van aansluitingen. Er is voldoende leveringscapaciteit gerealiseerd binnen de STG om daar later geen beperkingen in te hebben.”

Pascal Fransman, projectontwikkelaar bij Dura Vermeer: “Het realiseren van een duurzame energieopwekkingsinstallatie is de basis voor deze duurzame en gezonde stadswijk. We hebben dit samen met alle betrokken partijen in zo’n kort tijdsbestek invulling gegeven, wat maakt dat dit met recht een mooie mijlpaal is. Daar zijn we vanuit Dura Vermeer en Amvest in samenwerking met Eteck trots op.”

Lees ook: Rijksoverheidspaviljoen voor de Floriade in Almere

Smart Thermal Grid

Via het STG kunnen appartementencomplexen en commerciële voorzieningen onderling warmte en koude uitwisselen en, wanneer nodig, opslaan in de bodem of te gebruiken wanneer daar vraag naar is.

Er wordt tevens gebruik gemaakt van het oppervlaktewater van het Weerwater door middel van aquathermie. Hiermee wordt het mogelijk om op wijkniveau te zorgen voor efficiënte koeling, verwarming en warm tapwater voor de gebouwen. Het STG is hiermee een innovatief en duurzaam systeem dat de uitstoot van broeikasgassen beperkt.

Woonwijk Hortus

Het STG zal vooralsnog circa 30.000 m² commercieel vastgoed en circa 250 appartementen van duurzame warmte, koude en warm tapwater gaan voorzien. Een deel van de nieuwe woonwijk Hortus, welke straks op de plek van de Floriade Expo 2022 komt, wordt hiermee bediend. Eteck, leverancier van duurzame warmte en koude, neemt de exploitatie van het STG op zich voor de komende 35 jaar.

Samenwerking

Het duurzame grid (STG) is uitgedacht door Dura Vermeer, Amvest en Eteck in samenwerking met adviesbureaus Buro Loo, Witteveen+Bos en Roodenburg Installaties. Partijen zijn juridisch ondersteund door Cees Advocaten.

Rard Rijcken, Directeur ontwikkeling & organisatie bij Eteck en Peter Klevering, Directeur Dura Vermeer Vastgoed.

Advertisment ad adsense adlogger