Te weinig bedrijventerreinen en bedrijfsruimte in Den Haag

Tekort aan bedrijventerreinen en bedrijfsruimte in Den Haag

Er is een tekort aan bedrijventerreinen en bedrijfsruimte in Den Haag. Groeiende bedrijven trekken weg door het beperkte aanbod aan fysieke ruimte. Bedrijven die zich willen vestigen in Den Haag kunnen geen geschikte locatie vinden.

“Een ontwikkelmanager moet straks aan de slag met de realisatie van 200.000m² bedrijfsruimte”

Wethouder Bruines: “De stad groeit en dat vraagt ook om voldoende banen. Om te kunnen innoveren en uitbreiden moet er voldoende ruimte gecreëerd worden voor het Haagse midden- en kleinbedrijf. We zien dat bedrijven die nu moeten verhuizen door woningbouw niet voldoende zekerheid hebben voor een nieuwe plek. Dat baart mij grote zorgen, we zullen exclusief ruimte voor bedrijvigheid moeten vastleggen.”

Schuifruimte

Grofweg zijn er voor elke tien inwoners vijf banen nodig. Naast kantoren, winkels en horeca, zijn deze banen ook te vinden op bedrijventerreinen. Dit zijn met name MKB-bedrijven in de stadsverzorgende bedrijvigheid (reparatie, bakkerijen, aannemers), (stads)logistiek en maakindustrie.

Doorstroming van succesvolle bedrijven naar grotere panden voorkomt dat ze uit de stad of regio trekken. Als verplaatsing niet mogelijk is ontstaat er ook geen ruimte op de bestaande locatie om met iets nieuws aan de slag te gaan.

Zes maatregelen

Om de balans tussen vraag- en aanbod te herstellen stelt het college een zestal maatregelen voor. Een daarvan is het aanstellen van een ontwikkelmanager die aan de slag gaat met de realisatie van 200.000m² bedrijfsruimte op zowel bestaande bedrijventerreinen als op nieuwe locaties zoals de GAVI-kavel.

De gemeente wil daarnaast meer duidelijkheid creëren voor ondernemers en eigenaren op het gebied van beleid en zal de betrokken ondernemersverenigingen waar mogelijk ondersteunen.

Ook wordt onderzocht of de gemeente zelf een actievere rol kan innemen in de herontwikkeling van bedrijfsruimte en zal zij nieuwe coalities aangaan met de partners in de stad, regio en het Rijk.

Lees ook: Ria voor evenwicht tussen woon- en bedrijfsruimte

Advertisment ad adsense adlogger