Minder plastic verpakkingen in de installatiebranche

Minder plastic verpakkingen in de installatiebranche

In 2025 wil de installatiebranche twintig procent minder plastic en kartonnen verpakkingen gebruiken. Bovendien zullen de verpakkingen die de branche over drie jaar nog gebruikt volledig recyclebaar zijn.

De installatiebranche gebruikt veel verpakkingen voor apparatuur, installatiecomponenten en materialen

Die doelen voor het reduceren van plastic in de verpakkingen, staan in het Brancheplan Verpakkingen. Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland, overhandigde het plan aan staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat (zie foto.)

Verkleinen, verduurzamen

De installatiebranche gebruikt veel verpakkingen voor apparatuur, installatiecomponenten en materialen. Het Brancheplan Verpakkingen moet die hoeveelheid verkleinen, verduurzamen en hergebruiken.

Techniek Nederland-voorzitter Doekle Terpstra: “De sector wil de milieu-impact verlagen en levert tegelijkertijd een bijdrage aan de circulaire ambities van de Rijksoverheid. Dit baanbrekende initiatief nemen we niet alleen, maar met de hele keten.”

Bliksemafleider

Staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat is verheugd over het initiatief: “Van badkuip tot bliksemafleider, het zijn allemaal producten die in plastic en karton verpakt zitten. Dit initiatief laat zien dat we door samen te werken, van fabrikant en groothandel tot installatiebedrijf, een boel vervuiling kunnen voorkomen en grondstoffen kunnen besparen.”

De staatssecretaris roept bedrijven en organisaties in de installatiebranche op om het initiatief te omarmen. “Het is belangrijk dat we minder materialen en verpakkingen gaan gebruiken. Niet alleen voor een schoner milieu en voor ons klimaat, maar ook omdat we minder afhankelijk willen zijn van het buitenland.”

Lees ook: Versnelling noodzaak om in 2050 volledig circulair te zijn

Actieplan

De deelnemers aan het Brancheplan zullen jaarlijks een actieplan vaststellen met onder meer kennissessies en pilots voor duurzame verpakkingsalternatieven. Als de pilots succesvol zijn, nemen alle deelnemende bedrijven (en liefst de hele branche) de alternatieven over. De deelnemers zullen zoveel mogelijk best practices delen om zo snel mogelijk resultaat te boeken.

Samenwerking

Er is nog veel onderzoek nodig naar de mogelijkheden om minder verpakkingen te gebruiken, verpakkingsmateriaal te verduurzamen én verpakkingen opnieuw te gebruiken. De partijen van het Brancheplan zoeken daarom samenwerking met het onderwijs en met onderzoeksinstellingen voor de verpakkingsindustrie.

Aangesloten bedrijven

Bij het Brancheplan Verpakkingen hebben zich al tien bedrijven aangesloten: Aalberts, TBI-ondernemingen Croonwolter&dros, Comfort Partners en Giesbers, EQUANS, Kuijpers, Rensa, Schneider Electric, SPIE, Technische Unie, Unica en Wasco.

Deze bedrijven nemen de doelstellingen voor 2025 op in hun strategisch plan. Daarnaast gaan ze een inspanningsverplichting aan en zullen ze jaarlijks deelnemen aan een enquête om de resultaten in kaart te brengen.

Ook deelnemen? Kijk dan op: Techniek Nederland

Advertisment ad adsense adlogger