Transformatie van gebouwen levert 7.500 woningen op

In 2017 zijn er 7.570 woningen ontstaan door transformatie van bestaande gebouwen, zoals kantoren, winkels of fabriekspanden. Het gaat in de meeste gevallen om kleine huurwoningen met een lage WOZ-waarde. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS, bekostigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Transformatiewoningen zijn meestal huurwoningen

De ruim 7,5 duizend woningen zijn ontstaan door de transformatie van 1.900 panden. Verreweg de meeste woningen (ruim veertig procent) zijn in 2017 ontstaan door aanpassing van kantoorgebouwen, zeventien procent van de woningen was oorspronkelijk maatschappelijk vastgoed. Ruim acht procent van de woningen die in 2017 werden toegevoegd aan de woningvoorraad kwam voort uit transformaties.

Zuid-Holland

De meeste woningen die voortkomen uit transformaties zijn te vinden in Zuid-Holland. Ongeveer één op de vijf transformatiewoningen lag in deze provincie. Vooral in de gemeenten Den Haag en Delft zijn veel woningen ontstaan door hergebruik van bestaande panden. Van de gemeenten is Amsterdam met 635 woningen koploper. Maar op het totaal van de toegevoegde woningen is het aandeel (negen procent) vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde. Vooral in de gemeente Huizen (Noord-Holland) hebben transformaties een belangrijk aandeel gehad in de toename van de woningvoorraad: tachtig procent van de 124 nieuwe woningen.

Eenpersoonshuishoudens

In een verkennende studie zijn de kenmerken in kaart gebracht van woningen die uit transformaties voortkomen. Hierbij is gekeken naar de periode tussen 2014 en 2016. Deze woningen hebben vaak een kleine oppervlakte. Meer dan de helft is kleiner dan vijftig vierkante meter, twintig procent heeft een oppervlakte tussen de vijftig en vijfenzeventig vierkante meter.

Transformatiewoningen zijn in de meeste gevallen huurwoningen. Van de woningen waarvan de eigendomssituatie bekend is, is acht procent in bezit van woningcorporaties. Overige verhuurders hebben 82 procent van de getransformeerde woningen in handen. De rest zijn koopwoningen.

Van de woningen met een bekende WOZ-waarde heeft drie kwart een WOZ-waarde van onder de 150.000 euro. De bewoners van woningen uit transformaties zijn voornamelijk jonge eenpersoonshuishoudens met een laag basisinkomen. Een aanzienlijk deel hiervan zijn studenten.

Advertisment ad adsense adlogger