Uiterlijke kenmerken beton met werkplan ‘Schoon Beton’

Uiterlijke kenmerken van beton met het Model-werkplan Schoon Beton

Het uiterlijk van esthetisch beton daar waar het oppervlak bewust in het zicht is gelaten, vraagt om extra aandacht van de betrokken partijen. De ontwerper heeft een bepaald beeld bedacht en moet dat goed vastleggen, zodat de uitvoerende partijen begrijpen wat de ontwerper voor ogen heeft en hoe zij dat schoonbeton-beeld kunnen realiseren.

Het model werkplan voor schoonbeton is een handige tool voor ontwerpers

In CUR-Aanbeveling 100 ‘Schoon Beton’ wordt aanbevolen om een werkplan schoonbeton op te stellen. Betonhuis Cement heeft hiervoor een Model-werkplan opgezet, in CUR-Aanbeveling 100 zelf wordt verwezen naar dit model.

Henk Oude Kempers, expertise ‘Schoon Beton’: “Het Model-werkplan schoonbeton is een handige tool voor ontwerpers om te bepalen welke uiterlijke kenmerken van het aanzicht van beton zij willen vastleggen. De kenmerken worden namelijk medebepaald door de gekozen productiemethode en type bekisting.”

Bijlage bij bestek

Het Model-werkplan geeft een basis in teksten die opgenomen kunnen worden als een bijlage bij het bestek. Daarnaast worden suggesties gegeven over welke aspecten een keuze gemaakt moeten worden. Zo worden er geen aspecten van de uitvoering overgeslagen die mede een invloed hebben op het esthetische uiterlijk.

Cindy Vissering van het platform Tektoniek: “De actualisering van het Model-werkplan schoonbeton geeft aan partijen een tool waarin zij kunnen vastleggen welke afspraken van belang zijn in het esthetische resultaat.”

CUR 100 ‘Schoonbeton’

Het Model-werkplan is gebaseerd op CUR-Aanbeveling 100  – ‘Schoonbeton – specificatie, uitvoering en beoordeling van betonoppervlakken’ waaraan esthetische eisen worden gesteld’. Deze CUR-Aanbeveling geeft een handreiking in de samenwerking en specificatie van ontwerp naar uitvoering.

Betonklasse B1

De CUR-Aanbeveling en het Model-werkplan gaat specifiek over de betonklasse B1 waarbij hoge eisen worden gesteld aan het betonoppervlak. Voor klasse B2, prefabricage met zeer hoge esthetische eisen, kunnen deze publicaties ook ondersteunend zijn.

Klasse B9 is een vrije klasse, hierin kunnen nog meer specifieke wensen aangegeven worden. Beide publicaties kunnen hier dienen als basis, maar deze klasse vraagt om meer projectspecifieke aanwijzingen.

Het Model-werkplan schoonbeton is te downloaden via de Tektoniek-website Op Tektoniek is nog veel meer te vinden over het ontwerpen en de uitvoeringsaspecten van schoonbeton, zowel in het werk gestort als geprefabriceerd architectonisch beton.

Foto: Ossip van Duivenbode

Advertisment ad adsense adlogger