Uitspraak afdrachtvermindering vernietigd door Hof

uitspraak afdrachtvermindering vernietigd door het hof

Eind december heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een uitspraak van de rechtbank Leeuwarden vernietigd. Het gaat om de uitspraak over de toepassing Wet vermindering loonbelasting in relatie tot de kosten van beroepsopleidingen. Voor veel bedrijven in de installatiebranche had de uitspraak van de rechtbank grote financiële gevolgen.

Afdrachtvermindering

Kosten die worden gemaakt voor beroepsopleidingen, vallen onder de afdrachtvermindering. De rechtbank had echter bepaald dat de kosten die worden gemaakt voor het volgen van een beroepsopleiding in deeltijd niet in aanmerking komen voor afdrachtvermindering. Deze uitspraak geldt ook voor de kosten van het behalen van een deelcertificaat.

Uitspraak vernietigd

Het gerechtshof heeft de uitspraak van de rechtbank vernietigd. Het Hof is van mening dat ook deelcertificaten en deeltijdopleidingen voor afdrachtvermindering in aanmerkingen moeten kunnen komen. Bovendien is het gerechtshof van mening dat de Belastingdienst geen inhoudelijk oordeel over de gevolgde beroepsopleiding mag vellen.

Financiële problemen

Ondernemers in de installatiebranche hebben hun werknemers de afgelopen jaren deeltijdopleidingen laten volgen. Zij gingen uit van de afdrachtvermindering. Toen de rechtbank haar uitspraak deed, kwamen veel van hen in financiële problemen. Dat het Hof de uitspraak heeft vernietigd, is voor hen dan ook een groot voordeel. Toch is het nog niet helemaal zeker, de Belastingdienst heeft namelijk al aangegeven in cassatie te gaan bij de Hoge Raad. De komende tijd zullen voor de rechtbank beroepsprocedures worden gevoerd om de opgelegde naheffingsaanslagen voor loonheffingen te laten vernietigen.

Advertisment ad adsense adlogger