Nieuwe rijksadviseur voor College van Rijksadviseurs

Nieuwe rijksadviseur voor College van Rijksadviseur

Er is een nieuwe tijdelijke rijksadviseur toegetreden tot het College van Rijksadviseurs. Voormalig rijksadviseur Frits van Dongen wordt door Koen van Velzen vervangen. Van Velzen vervult de taken van rijksbouwmeester totdat er een nieuwe adviseur is benoemd.

College

De voormalig rijksbouwmeester Frist van Dongen nam in november 2014 ontslag. Het College van Rijksadviseurs bestaat uit Rients Dijkstra (rijksadviseur infrastructuur en stad) en Eric Luiten (rijksadviseur landschap en water). Koen van Velzen zal minimaal tot half oktober onderdeel van het team zijn.

Werkzaamheden

Tijdens zijn periode bij het College van Rijksadviseurs zal hij een bijdrage leveren aan diverse projecten, zoals het renovatieplan voor het Binnenhof, de transformatie van de noodkazerne in Utrecht en de nieuwbouw van de rechtbank Amsterdam.

Repertoire

Van Velzen heeft een flink oeuvre opgebouwd. Hij begon in 1977 zijn eigen architectenbureau. De projecten die hij vanuit dat bureau heeft uitgevoerd, kenmerken zich door een uitgesproken publiek karakter met veel aandacht voor detail, context en beleving. Zijn interesse is breed. Tijdens het bouwen is hij geïnteresseerd in alle aspecten van (het maken van) een gebouw: van de stedelijke en landschappelijke inpassing, de aansluiting op de historische context, de relatie tussen binnen en buiten tot het intern functioneren.

Diverse projecten

Van Velzen heeft diverse grote projecten gerealiseerd. Zo verwezenlijkte hij de nieuw- en verbouw van de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam. Ook het Universiteitsmuseum Utrecht, het nieuw gebouwde Film en Televisie Academie (Amsterdam), het revalidatiecentrum Groot Klimmendaal (Arnhem) en het entreegebouw voor museum Paleis Het Loo (Apeldoorn) komen van zijn hand.

Oeuvreprijs

Zijn projecten zijn niet onopgemerkt gebleven. Hij kreeg van de gemeente Amsterdam de Mart Stam Prijs en de Rietveldprijs voor het ontwerp van het Universiteitsmuseum Utrecht. Zijn gehele oeuvre is in 2002 beloond met de BNA Kubus oeuvre prijs. Verder is hij een aantal keer genomineerd voor de internationale prijs de European Union Prize for Contemporary Architecture.

Advertisment ad adsense adlogger