Gezond en veilig ontwerpen

Veilig

In de afgelopen twintig jaar is de veiligheid in de bouw fors verbeterd en vinden minder ongevallen plaats. Ook zijn werknemers gezonder gaan werken. Onderzoek wijst echter uit dat er nog meer winst te halen is.

Wanneer de opdrachtgever en architect al bij het ontwerp rekening houden met risicofactoren als fysieke belasting, valgevaar en stof, kan dat de arbeidsomstandigheden nog verder verbeteren. Werkgevers, werknemers, ontwerpers en hun opdrachtgevers slaan de handen ineen bij het ver-beteren van de arbeidsomstandigheden in de ontwerpfase.

De verschillende partijen uit de bouwkolom gaan de komende jaren samenwerken om zo een belangrijke impuls te geven aan het gezond en veilig ontwerpen. In het project participeren Aedes en de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) samen met Bouwend Nederland, FNV Bouw en CNV Vakmensen. Zij krijgen ondersteuning van Arbouw, Aboma en de Arbeidsinspectie.

In nauwe samenspraak wordt instrumentarium ontwikkeld, begeleiding aangeboden en kennis verspreid. In de tweede helft van dit jaar wordt een model gemaakt om de arborisico’s verbonden aan de ontwerpfase te inventariseren. Ook wordt een toetsingsinstrument ontwikkeld waarmee de gebruiker kan controleren of de risico’s voldoende zijn weggenomen.

De instrumenten zullen de ontwerpers helpen bij het maken van arbovriendelijke keuzes. Dat is goed voor de aannemers en hun personeel, omdat de risico’s al in een vroeg stadium worden beperkt. Het is ook goed voor de ontwerpende partijen, omdat zij met deze instrumenten beter aan hun wettelijke verplichtingen kunnen voldoen. Dit betreft het opstellen van een V&G-plan, het inventariseren van de arborisico’s en het doen van suggesties voor maatregelen.

Naast de ontwikkeling van instrumenten willen de deelnemende organisaties ook de bewustwording vergroten. Aannemers, ontwerpers en opdrachtgevers moeten zich sterker dan voorheen bewust zijn van de kansen die een gezond en veilig ontwerp biedt. Regionale bijeenkomsten in 2012 zullen hieraan bijdragen. Tijdens deze bijeenkomsten zal over het onderwerp worden gediscussieerd en de kennis uit het project verspreid. Deze kennis komt grotendeels uit bestaand onderzoek en wordt aangevuld door praktijksessies waarin bouwbedrijven, opdrachtgevers en architecten intensief worden begeleid.

Klik hier voor meer informatie

Lees verder in editie 5-2011

Advertisment ad adsense adlogger