Subsidie voor verbetering ventilatiesystemen schoolgebouwen

Verbetering van ventilatiesystemen in schoolgebouwen

Er kan vanaf 4 januari subsidie worden aangevraagd voor de verbetering van ventilatiesystemen in schoolgebouwen. Daarvoor is 100 miljoen euro beschikbaar. Het kabinet heeft de Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) ingesteld voor scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs.

“Het aantal aanvragen dat kan worden ingediend is onbeperkt”

De Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) is een uitkering voor gemeenten om het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen te verbeteren. Het gaat vooral om de financiering van bouw- en installatiekosten. Gemeenten kunnen de aanvraag indienen van 4 januari 2021 tot en met 30 juni 2021.

Een gemeente vraagt deze eenmalige uitkering aan voor 1 project. Een project betreft 1 of meerdere schoolgebouwen op dezelfde locatie. Het aantal aanvragen dat kan worden ingediend is onbeperkt. De gemeente krijgt maximaal dertig procent van de totale kosten en in totaal maximaal € 1 miljoen per aanvraag. U krijgt dit bedrag als voorschot.

Voor wie is de regeling?

Gemeenten vragen deze regeling aan voor het verbeteren van het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Het schoolgebouw moet mede of uitsluitend worden gebruikt door een school die het Rijk bekostigt.

In de regeling staan een paar uitzonderingen die niet voor deze regeling in aanmerking komen, zoals verticale scholengemeenschappen en agrarische opleidingscentra. Kijk de SUVIS-regeling hierop na.

Lees verder onder de foto.

Budget

Het totale budget voor deze regeling is € 98.717.000. De specifieke uitkering is dertig procent van de totale kosten. Per project krijgt een gemeente maximaal:
– € 150.000 voor een of meer schoolgebouwen met in totaal minder dan 250 leerlingen
– € 210.000 voor een of meer schoolgebouwen met in totaal 250 tot 500 leerlingen
– € 420.000 voor een of meer schoolgebouwen met in totaal 500 tot 1.000 leerlingen
– € 800.000 voor een of meer schoolgebouwen met in totaal 1.000 tot 2.000 leerlingen
– € 1.000.000 voor een of meer schoolgebouwen met in totaal 2.000 leerlingen of meer

Het gaat hierbij om het aantal leerlingen op 1 oktober 2020.

Quick scan ventilatie in scholen

Voor ondernemers in de techniekbranche is door Techniek Nederland een ‘Quick scan ventilatie in scholen’ ontwikkeld. Installateurs hoeven dan tot 4 januari af te wachten om scholen behulpzaam te zijn bij het beoordelen of verbeteren van het ventilatiesysteem.

Meer informatie Quickscan
Meer informatie: SUVIS

Subsidie voor verbetering ventilatiesystemen schoolgebouwen.

Advertisment ad adsense adlogger