Campagne ‘Onze gezondheid ligt onder de grond’

Campagne van start: 'Onze gezondheid ligt onder de grond'

Riolering is voor veel mensen onzichtbaar maar onmisbaar. Riolering zorgt ervoor dat afvalwater en hemelwater op een veilige en hygiënische manier worden afgevoerd. Reden voor het Betonhuis Riolering om te starten met de bewustwordingscampagne ‘Onze gezondheid ligt onder de grond’.

Start campagne: ‘Onze gezondheid ligt onder de grond’

Riolering

Betonhuis Riolering is gestart met deze campagne om het beschermende karakter van riolering onder de aandacht te brengen. Met deze campagne gaan ze in op de keuzes die een rol spelen bij het vervangen van riolering. En brengen ze de kwaliteiten van riolering van beton voor het voetlicht.

Vervuild water

Riolering helpt voorkomen dat mensen in contact komen met vervuild water, dat bacteriën en ziektekiemen bevat. Dankzij deze sanitaire voorziening is de gemiddelde levensverwachting in de twintigste eeuw fors toegenomen.

Kwaliteitseisen

Aan riolering worden hoge kwaliteitseisen gesteld. Afvalwater moet immers veilig worden afgevoerd. Riolering van beton biedt deze garantie. Ook nu de belasting van het riool fors toeneemt doordat er steeds meer op wordt geloosd.

(Lees verder onder de foto.)

Klimaatadaptatie

Riolering speelt ook een rol bij klimaatadaptatie. De kans op overstromingen, droogte en hitte neemt toe. Dat levert risico’s op voor onze economie, volksgezondheid en veiligheid. Stortbuien en langdurige neerslag veroorzaken wateroverlast, op andere momenten ontstaat juist droogteschade. Permeabele betonbuizen maken berging, transport, infiltratie of drainage van water beheersbaar mét respect voor het milieu door een continue beheersing van het grondwater.

Lees ook: Slechts een op de vier Europse steden heeft klimaatadaptatieplan

Bescherming

Beton beschermt ook het milieu en voorkomt dat vervuild water in beken of riviertjes terechtkomt. De grondstoffen voor beton zijn regionaal of lokaal, of op redelijke afstand, beschikbaar. Na het einde van de levensduur wordt beton gerecycled. Dit gebeurt bijvoorbeeld als fundatiemateriaal of als granulaat voor het maken van nieuw beton. Dat maakt riolering van beton tot een milieubewuste keuze, aldus het Betonhuis.

Meer informatie Campagne ‘Onze gezondheid ligt onder de grond’: Betonhuis

Advertisment ad adsense adlogger