Slechts één op de vier EU steden heeft klimaatadaptatieplan

Slechts één op de vier Europese steden heeft klimaatadaptatieplan

‘Planning for Climate Adaptation’ is een Urban Insight-rapport van Sweco. Hierin is te lezen dat slechts één op de vier Europese steden een klimaatadaptatieplan klaar heeft liggen in de strijd tegen het veranderend klimaat.

Er zijn vier trends benoemd binnen de stadsplanning en klimaataanpassing die obstakels vormen voor stadsplanners

De ergste overstromingsramp in meer dan honderd jaar heeft onlangs Zuid-Frankrijk en Noord-Italië getroffen. De Franse kuststad Nice was een van de ergst getroffen steden. Verwacht wordt dat we de komende decennia steeds vaker worden geconfronteerd met extreme klimaatgerelateerde weersomstandigheden.

Vandaag de dag heeft echter slechts 26 procent van de Europese steden een adaptatieplan in de strijd tegen de komende klimaatverandering. En de meeste van deze steden worstelen met de implementatie ervan. Dit omdat ze geen weerklank vinden bij starre organisaties, te kampen hebben met incompatibele wetgeving, enz.

Lees ook: 800 miljoen euro voor aanpak droogte

Voorbeelden

In Rotterdam bijvoorbeeld is de connectiviteit tussen innovatieve blauw-groene daken en de openbare waterpleinen op straatniveau een belangrijk onderdeel van adaptieve planning voor extreme weersomstandigheden.

In Berlijn wordt gewerkt met een gesplitste factuur. Dit is voor het beheer van een gescheiden lozing van regen- en afvalwater waardoor er geld vrijkomt voor grootschalige en kleinschalige aanpassingsinterventies. En in Barcelona wil men met het Trees Masterplan de EU-minimumnormen overschrijden voor toegang tot groene ruimte per inwoner.

Het rapport

‘Planning for Climate Adaptation’ is het vijfde rapport in een reeks van Urban Insight-rapporten van Sweco. Deze belichten het thema Klimaatactie. Hierin tonen experts specifieke gegevens, feiten en wetenschap die nodig zijn voor het plannen en bouwen van veilige en veerkrachtige toekomstige stedelijke omgevingen.

Door middel van interviews en uitgebreid onderzoek zijn er vier trends binnen de stadsplanning en klimaataanpassing geïdentificeerd. Deze  vormen obstakels en uitdagingen voor stadsplanners.

Op basis van deze trends zijn tien beste praktijkcases van Europese steden verzameld. Hierin wordt getoond hoe moeilijkheden succesvol kunnen worden aangepakt.

Lees ook: Hitteplein proef voor klimaatadaptieve innovaties

Slechts één op de vier EU steden heeft klimaatadaptatieplan.

Advertisment ad adsense adlogger