Samenwerkingsprogramma ‘Mensen Maken de Transitie’

Samenwerkingsprogramma ‘Mensen Maken de Transitie’

Mensen Maken de Transitie. Dat is de naam van een leer- en innovatieprogramma dat van start gaat. Het samenwerkingsprogramma moet de verduurzaming van bestaande woningen gaan versnellen. Dit door een betere ketensamenwerking, slimmere productieprocessen en (bij)scholing van werknemers.

De deelnemende partijen zullen zich inzetten om zoveel mogelijk mensen om te scholen

In 2030 moeten er volgens het Klimaatakkoord 1,5 miljoen woningen verduurzaamd zijn. Mensen Maken de Transitie gaat de kennis over verduurzaming van bestaande wijken bij elkaar brengen en toegankelijk maken.

De ervaringen uit de aardgasvrije proefwijken en grote renovatieprojecten zijn daarvoor de basis. Het onderwijs neemt de nieuwe kennis over verduurzaming op in opleidingen. Zo draagt het leer- en innovatieprogramma bij aan een haalbare en betaalbare energietransitie voor iedereen in ons land.

Uitvoerende partijen

Het programma richt zich op de mensen en bedrijven die de verduurzaming van bestaande woningen uitvoeren, zoals bouwbedrijven, woningbouwcorporaties, installateurs, onderhoudsbedrijven en netbeheerders.

Mensen Maken de Transitie legt verbindingen tussen deze partijen, stimuleert hen om successen te delen, agendeert knelpunten uit de praktijk en biedt oplossingen. Samen leren bedrijven hoe verduurzaming in een gestroomlijnd proces kan plaatsvinden.

Lees ook: Rotterdam steekt 130 miljoen in energietransitie

Technische vakmensen opleiden

Er is nu al een grote behoefte aan technische vakmensen en die groei zet door. Het gewenste tempo kan met het huidige aantal technici niet behaald worden. Mensen Maken de Transitie richt zich daarom ook op de instroom van voldoende technische vakmensen met green skills.

De deelnemende partijen zullen zich inzetten om zoveel mogelijk mensen om te scholen. Daarnaast is bijscholing nodig van huidige werknemers in bouw en techniek. In de bijscholingsprogramma’s is aandacht voor nieuwe technieken en nieuwe manieren van werken.

Warmtepompen

Mensen Maken de Transitie levert praktische kennis op die helpt om verduurzaming van woningen en gebouwen efficiënter uit te voeren. Voor het verzwaren van de elektriciteitsaansluiting die nodig is voor het aansluiten van een warmtepomp zijn nu nog een installatiemonteur en een monteur van de netbeheerder nodig.

Door onder meer de opleiding van installateurs aan te passen, voert straks één installatiemonteur de werkzaamheden uit. Dat scheelt tijd en mankracht.

Deelnemers

Mensen Maken de Transitie is een initiatief van onder meer Techniek Nederland, Bouwend Nederland, Netbeheer Nederland, de MBO Raad, Vereniging Hogescholen, 4TU en FNV. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ondersteunt het programma.

Samenwerkingsprogramma ‘Mensen Maken de Transitie’.

Advertisment ad adsense adlogger