Meer, slimmere fietsenstallingen bij stations

Meer, slimmere fietsenstallingen bij stations

De komende jaren gaat zesenveertig stations de schop in de grond voor meer en innovatievere fietsenstallingen. De fietsenstallingen komen bij stations die een belangrijke rol als OV-knooppunt vervullen, of op plekken waar veel huizen gebouwd gaan worden.

“De stallingsplaatsen in Nederland gaan van 500.000 naar 600.000 plekken”

Zeker nu massaal op de fiets

Rijk en regio trekken samen een kleine 200 miljoen euro uit voor de extra stallingen. Van Veldhoven draagt 75 miljoen euro klimaatgeld bij, die het kabinet al had gereserveerd in het klimaatakkoord.

Van Veldhoven: “Veel Europese steden hebben in Coronatijd stukken weg vrijgemaakt omdat mensen daar massaal de fiets ontdekten. Wij kennen die fiets in Nederland al, als oer-Hollands wapen tegen drukte en voor schone lucht. Maar ook hier bouwen we door aan veilige fietspaden en voldoende stallingen, want we zien dat Nederlanders in deze tijd nog weer meer zijn gaan fietsen.”

Nu werken we nog zoveel mogelijk thuis, maar straks gaan we ook weer op de fiets naar het werk, aldus Van Veldhoven. “Met deze investering zorgen we dat je je fiets kwijt kunt bij het station, zodat je makkelijk je reis met de trein, bus, deelauto of metro kunt vervolgen”.

Lees ook: De grootste fietsenstalling ter wereld

Geen zoektocht meer

Met deze investering wordt een forse verbeterslag ingezet en worden de geschatte 600.000 plekken die in 2025 nodig zijn behaald. Momenteel zijn er ruim 500.000 plekken bij stations.

Dat lijkt veel, maar iedere Nederlander bezit gemiddeld een of meerdere fietsen, en ongeveer de helft van de reizigers komt met de fiets naar het station. Met als gevolg bomvolle stallingen waar veel tweede fietsen staan.

Ook is er in veel stallingen tekort aan plekken voor bijvoorbeeld bakfietsen en fietsen met een krat of kinderzitje. Dat landelijke tekort aan fietsenstallingen is in 2025 weggewerkt.

Stallingen met robotliften

Alle provincies en vervoersregio’s konden bij de staatssecretaris plannen indienen voor fietsenstallingen. Van Veldhoven heeft 63 plannen uitgekozen. Bij 46 gaat de schop in de grond, bij 17 start een studie naar het beste ontwerp.

Van Veldhoven betaalt maximaal veertig procent mee. Zoals vastgelegd in het klimaatakkoord heeft zij in totaal 75 miljoen euro beschikbaar om bij te dragen aan regionale plannen. De totale investering komt daarmee uit op circa 200 miljoen euro.

Om de schaarse ruimte op stations zo goed mogelijk te benutten, was ook innovatie een selectiecriterium. Onder de uitgekozen plannen zitten onder andere robotliften. De robot stalt de fiets en reizigers kunnen gelijk door naar hun bus of trein.

Ook is er veel aandacht voor efficiëntere inrichting van stallingen met meer plek voor verschillende soorten fietsen, zoals bakfietsen en oplaadpunten voor elektrische fietsen. Provincies en vervoerregio’s werken de plannen de komende tijd verder uit, samen met ProRail. De extra 100.000 plekken zijn er in 2025.

Advertisment ad adsense adlogger