Vernieuwde versie van de digitale Bedrijfstakatlas

Vernieuwde versie van de digitale Bedrijfstakatlas

Ben jij een werkgever, arboprofessional, onderzoeksinstelling of onderzoeker bij een universiteit en wil je overzichtelijk in kaart brengen hoe werknemers in de bouw- en infrasector hun gezondheid en werk(omstandigheden) ervaren? Ga aan de slag met de Bedrijfstakatlas!

De Bedrijfstakatlas geeft inzicht in leefstijl, werkvermogen en kans op Arbeidsongeschiktheid

In de vernieuwde versie van de Bedrijfstakatlas maak je eenvoudig eigen selecties om zo de duurzame inzetbaarheid op thema’s die voor jou relevant zijn in kaart te brengen.

Alle thema’s zijn gebaseerd op de drie pijlers van Volandis: Werk Veilig, Houd plezier en Kijk vooruit. Daarnaast geeft de Bedrijfstakatlas niet alleen inzicht in de leefstijl, maar ook op het werkvermogen en de kans op arbeidsongeschiktheid.

Zie ook het interview met Volandis directeur Tjeerd Willem Hobma.

Uitsplitsen

Alle gegevens in de atlas zijn gebaseerd op de uitkomsten van het welbekende PAGO (Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek)* waaraan werknemers in de bouw- en infrasector elke vier jaar mogen deelnemen.

Omdat het mogelijk is om uitsplitsingen te maken op cao-niveau, maar ook op basis van leeftijd, bedrijfssector, bedrijfsgrootte en beroep is een waardevolle monitoring mogelijk.

Meer informatie.

* De werkgever moet zijn werknemers volgens artikel 18 in de Arbowet periodiek een arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) aanbieden. Doel van het onderzoek is het zoveel mogelijk voorkomen van de risico’s die de arbeid voor de gezondheid en de veiligheid van de werkenden met zich meebrengt. Het PAGO leidt tot advisering aan de werkgever en de werknemer over de beschermende maatregelen die moeten worden genomen. Ook maakt vroege preventie onderdeel uit van het advies. Daarmee kan ziekte en uitval voorkomen worden. (Bron: Arboportaal Rijksoverheid)

Vernieuwde versie van de digitale Bedrijfstakatlas Volandis.

Advertisment ad adsense adlogger