Waarom het weer van invloed is op ruimtelijke ordening

Waarom het weer van invloed is op de ruimtelijke ordening

Lezers hier hebben ongetwijfeld wel eens gehoord van de term ruimtelijke ordening. Een term die eveneens bekend staat als ruimtelijke planning of planologie. Maar wat houdt deze ruimtelijke ordening nu precies in?

“Hoe staat de ruimtelijke ordening eigenlijk in verhouding tot het weer?”

Er zijn namelijk talloze aspecten waar je rekening mee moet houden bij het bouwen van bijvoorbeeld een huis of schuur. Een ingewikkeld iets, waardoor veel mensen gebruik maken van een adviesbureau voor de leefomgeving. En hoe staat de ruimtelijke ordening eigenlijk in verhouding tot het weer? In dit item gaan we hier dieper op in en vertellen we jou waarom het weer van invloed is op de ruimtelijke ordening.

Wat is ruimtelijke ordening?

Laten we beginnen met het uitleggen van ruimtelijke ordening. Ruimtelijke ordening is het zo goed mogelijk inrichten en het effectief gebruik maken van de beschikbare ruimte in een bepaald gebied. Doordat wij in een relatief klein land wonen, is deze ruimte bij ons nu eenmaal niet al te groot. En hoe jammer het soms ook is, zaken als woningen, landbouw, wegen of andere instanties vergen nu eenmaal de nodige ruimte. De verschillende gemeenten, alle provincies en het Rijk moeten er daarom voor zorgen dat deze ruimte zo goed en eerlijk mogelijk wordt verdeeld. Zij moeten ervoor zorgen dat de bestemmingen aan een desbetreffend gebied worden aangewezen.

Link tussen ruimtelijke ordening en het weer

Zonder dat we het doorhebben, zijn de ruimtelijke ordening en het weer flink met elkaar verbonden. Zo heeft de inrichting van een bepaalde stad of een klein dorpje invloed op het effect dat een hete zomerdag heeft. Als het daarnaast meermaals voorkomt dat een woonwijk onder water komt te staan door regenval, dan zijn naast de vele regen ook de inrichting en voorzieningen van deze woonwijk schuldig.

Zeker nu het klimaat aan het veranderen , is het noodzakelijk dat er toekomstbestendig gebouwd gaat worden. En hier komt de KNMI, het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, bij kijken. Aan de hand van de door hen opgedane informatie komen zij met diverse klimaatscenario’s, waardoor de overheid een beleid voor de lange termijn kan opstellen.

Klimaatscenario’s van het KNMI

De plannen rondom de ruimtelijke ordening gaan vaak over de lange termijn. Een woonwijk of winkelcentrum wordt niet ‘even snel ingericht. Omdat dit van groot belang is, is het zaak dat de gemeenten, provincies en het Rijk zoveel mogelijk informatie bij elkaar verzamelen. Een van die partners is dus het KNMI. Zij zijn er om de eerste genoemde instanties richting te geven door middel van klimaatscenario’s. Door gebruik te maken van technische weermodellen zijn zij bij uitstek de organisatie die hieraan bij kan dragen.

Steeds warmer in de stedelijke omgeving

Niemand kan ver in de toekomst kijken. Toch kan het KNMI met haar middelen op basis van de verkregen informatie goed advies geven. Advies dat belangrijker is dan je in eerste instantie zult denken. In ons land wonen namelijk meer en meer mensen in een stedelijke omgeving. En laat dat nu net een plek zijn waar het in de zomer gemiddeld warmer is dan op bijvoorbeeld het platteland. Dit kan zelfs oplopen tot een verschil van maar liefst 5 graden. Een getal dat alleen maar op lijkt te lopen.

Dit betekent dat er in de steden eerder sprake is van hittestress dan in de landelijke gebieden. Iets dat risico’s oplevert voor de gezondheid van de inwoners. Dit geeft alleen nog maar meer aanleiding voor het benodigde advies van het KNMI. Advies dat ervoor moet zorgen dat deze risico’s minimaal zijn.

Windsnelheden en hoge gebouwen

Naast de warmte is er nog een belangrijke zaak omtrent het weer dat van invloed is: de indeling qua ruimte. Zo zijn er meerdere grote steden in Nederland die de laatste jaren flink hebben gebouwd aan een skyline. Je hebt de hoge gebouwen in steden als Den Haag of Rotterdam ongetwijfeld een keer gezien. Gaaf om te zien, maar wel iets waarbij je rekening moet houden met de wind. Zoals we allemaal weten is de wind nog wel eens heftig in ons kikkerlandje.

Uiteraard moeten deze gebouwen bestand zijn tegen de maximale windsnelheden. De bouwnormen die hieraan gesteld worden, houden geen rekening met de veranderingen qua klimaat en dus ook niet met de veranderingen in de maximum windsnelheid. Het KNMI doet dit uiteraard wel, waardoor zij de meest correcte informatie paraat hebben. Op basis van die kennis worden de bouwnormen dan ook aangepast.

Waarom het weer van invloed is op de ruimtelijke ordening.

Advertisment ad adsense adlogger