Minister van Wonen goede zaak, wel vinger aan de pols

WoningBouwersNL: ‘Minister van Wonen goede zaak, wel vinger aan de pols houden’

De belangenbehartiger van de bouwende ontwikkelaars, WoningBouwersNL, Is blij met een Minister van Wonen als landelijke regisseur voor de wooncrisis. Het is echter nog geen garantie voor een oplossing.

“Achterstand is opgelopen tot 300.000 en tot 2030 moeten er een miljoen woningen worden bijgebouwd”

Nederland krijg weer een minister voor Volkshuisvesting als ‘Minister van Wonen. Hugo de Jonge (CDA) zal deze functie gaan bekleden en verhuist van Volksgezondheid naar Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

Minister van Wonen

Voorzitter Piet Adema: “We zijn blij met een landelijke regisseur en als De Jonge dezelfde energie steekt in de wooncrisis als dat hij in de coronacrisis gestoken heeft, dan hebben we er alle vertrouwen in dat er belangrijke stappen gezet worden. Wij hebben daar goede ideeën voor en zijn van harte bereid en van plan om dat ook op korte termijn met de minister te bespreken.”

Hoewel dus een landelijke regisseur zeker wenselijk is bij een wooncrisis, is dat nog geen garantie voor een oplossing: Piet Adema “De wooncrisis staat bij veel mensen op nummer één als het gaat om de problemen die aangepakt moeten worden.

Schouders eronder

Hoewel De Jonge daadkrachtig is zal het nog een hele toer worden om de beloften uit het regeerakkoord op het gebied van het oplossen van de wooncrisis in te lossen. Daarvoor is het nodig dat overheden, corporaties en de markt samen de schouders eronder zetten.”

Met een aparte minister voor Wonen wordt afscheid genomen van een tienjarig beleid waarin vooral decentraal beslissingen werden genomen rondom het bouwen van nieuwe woningen. Adema: “Hoewel er lokaal hele goede voorbeelden zijn van een sterk functionerende overheid heeft de lappendeken aan beleid ook het tempo uit het aanzuiveren van de woningvoorraad gehaald. We zijn blij dat een nieuwe minister bij overlappende verantwoordelijkheden snel een knoop kan doorhakken.”

Achterstand

Inmiddels is de achterstand opgelopen tot 300.000 woningen en moeten er tot 2030 één miljoen woningen worden bijgebouwd! Het tekort aan bouwlocaties, de stikstofcrisis en de lange procedures hebben deze achterstand verder doen oplopen.

Ook het beleid om binnenstedelijk te bouwen met alle kosten en procedures van dien, draagt niet bij aan het bezweren van de crisis. Buitenstedelijk bouwen levert al gauw blokkades op onder andere bij provincies.

Lees ook: Ruim 44.000 woningen erbij in derde wonigbouwimpuls

Verleiden of dwingen?

Het nieuwe kabinet wil die blokkades doorbreken door zowel binnenstedelijk als buiten-stedelijk te gaan bouwen. Adema: “We zijn blij met deze inzet en het is nu noodzaak dat er geen nieuwe discussies komen. De minister zal boven de partijen moeten uitstijgen en gemeentes en provincies moeten verleiden of dwingen tot actie. Hoe dan ook, het aanbod moet snel vergroot worden want deze crisis verstrekt de ongelijkheid en trekt een wissel op de komende generatie.”

Deadlines Woondeals

Ook de uitvoering en de deadlines van de woondeals en bestemmingsplannen die al gesloten zijn moet de minister bewaken. “Een extra financiële puls vanuit het Rijk kan daar zeker bij helpen. Wonen moet betaalbaar blijven. Gemeenten hebben daarbij een verantwoordelijkheid als het gaat om de grondprijzen die de afgelopen jaren sneller zijn gestegen dan de bouwkosten.

Adema: “Het voorstel om de premieregeling af te stoffen en in een eigentijds jasje te steken kan helpen om starters en doorstromers een kans op de woningmarkt te geven. Hoe dan ook wij zullen onze bijdrage leveren waar we kunnen en ons laten horen waar het moet.”

Meer informatie WoningBouwersNL.

Advertisment ad adsense adlogger