Intentieverklaring over wederopbouw moet erfgoed bewaken

Intentieverklaring over wederopbouw moet erfgoed bewaken

Op 23 en 24 november sloot de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed het programma Wederopbouw af. Op de tweede dag ondertekende minister Jet Bussemaker samen met 30 wethouders een intentieverklaring over de omgang met 30 wederopbouwgebieden die Nederland rijk is. Rijksbouwmeester Floris Alkemade riep de eerste dag op de erfenis van de wederopbouwperiode op de agenda te blijven zetten.

Nooit is er in korte tijd meer gebouwd dan in de wederopbouwperiode. Nog in de Tweede Wereldoorlog werd al begonnen met de wederopbouw van Nederland en deze periode duurde tot 1965. Oorlogsschade werd hersteld en onder het motto ‘licht, lucht en ruimte’ werden in hoog tempo nieuwe, moderne woonwijken gebouwd om aan de groeiende vraag naar woonruimte te voldoen. Tegelijkertijd werden onder de slogan ‘Nooit meer honger’ grootschalige ruilverkavelingen en ontginningen uitgevoerd die het landschap blijvend veranderden. Het was een periode van schaarste, maar ook van optimisme en vernieuwing.

Samen zorgen voor erfgoed

Minister Bussemaker: ‘Bij ruimtelijke vraagstukken speelt de waarde van cultureel erfgoed altijd een rol. De band tussen die twee wordt vandaag nog verder verstevigd. Want waar kom je zoveel wethouders tegen op een bijeenkomst? Die betrokkenheid geeft aan dat erfgoed geen Haagse zaak is, maar iets waar we samen voor zorgen.’ De kwaliteiten van de gebieden verbinden met de (transformatie-) opgaven waar deze gebieden nu – 50 jaar later – voor staan. Dat is Kiezen voor Karakter. De 30 gebieden zijn de toonbeelden van deze periode en vormen met elkaar een staalkaart van wat deze periode heeft voortgebracht.

‘Ontwerp de wederopbouwwijk van 2040’

Rijksbouwmeester Floris Alkemade roept op de waardevolle cultuurhistorische elementen van onze wederopbouwwijken in te zetten voor de noodzakelijke transformatie van deze wijken om deze met inzet van ontwerpkracht te vitaliseren voor de volgende generatie. “Ontwerp de wederopbouwwijk van 2040”, Hij verbindt zich aan de intentieovereenkomst met deelnemende gemeenten. De Rijksbouwmeester deed deze oproep bij gelegenheid van de tweedaagse bijeenkomst Wederopbouw, een kansrijke erfenis. Na vijf jaar stopt deze programmalijn nu, maar de wederopbouw blijft verankerd in werk van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Nederland blijft veranderen en het blijft zaak bij die toekomstige transformaties cultureel erfgoed daarin de prominente plek te geven die het verdient.

Advertisment ad adsense adlogger