Wijkentour warmtetransitie, 1e stop Zandweerd Deventer

Wijkentour warmtetransitie – eerste stop: Zandweerd in Deventer

Platform31 en Aedes organiseren de wijkentour warmtetransitie. Hierbij willen ze kennis en ontwikkelingen op het gebied van aardgasvrije wijken onder de aandacht te brengen. De eerste wijk in de tour is in Deventer.

De wijkaanpak en de organisatie van het proces vormen een belangrijk uitgangspunt

Wijkentour warmtetransitie

Vanaf het najaar van 2019 staat een wijkentour van vijf etappes gepland. Elke etappe is een bezoek aan een wijk die concrete stappen zet in het proces en toepassen van innovatieve verduurzamingsconcepten. De bezoeken zijn op donderdagmiddagen, van 13.00-17.00 uur, inclusief lunch vanaf 12.30 uur. De eerste stop in de etappe is Deventer.

Tijdens het wijkbezoek wordt allereerst de wijkaanpak en de organisatie van het proces met de betrokken partijen toegelicht. Vervolgens bezoeken we gezamenlijk een op locatie gerealiseerd verduurzamingsproject, waar deelnemers kennis maken met het beoogde resultaat van de wijkaanpak (het aardgasvrij maken van de woningvoorraad) en de kwaliteit van de gerealiseerde verduurzamingsingrepen met eigen ogen kunnen zien.

Projectbezoek Zandweerd

Her eerste bezoek is donderdag 28 november aan de wijk Zandweerd in Deventer. In deze vooroorlogse volksbuurt werken de gemeente Deventer, de in de stad werkzame corporaties en het waterschap Drents Overijsselse Delta samen om de wijk te verduurzamen en los te koppelen van het aardgasnetwerk.

De aanpak in Deventer: renoveren en verduurzamen van de bestaande sociale huurwoningen, en aansluiting op een duurzaam warmtenet op basis van de restwarmte van het waterschap Drents Overijsselse Delta.

Sociale structuur

Tegelijkertijd worden in het project de kansen gepakt om te investeren in het verbeteren van de sociale structuur in de wijk, het verbeteren van de fysieke uitstraling van bebouwing en woonomgeving en het verlagen van de hittestress.

De Wijkentour warmtetransitie is bedoeld voor professionals uit de corporatie- en bouwsector in samenwerking met andere partners van de Vernieuwingsagenda (Bouwend Nederland, Techniek NL, Stroomversnelling en NVB Bouw).

Aanmelden via Platform31

Advertisment ad adsense adlogger