Woningcorporaties: liever betaalbaar dan duurzaam wonen

Woningcorporaties: liever betaalbaar dan duurzaam wonen

Betaalbaarheid van wonen is bij 67% van de woningcorporaties belangrijker dan duurzaamheid. Ook de beschikbaarheid van voldoende woningen wordt belangrijker gevonden dan de duurzaamheidsambities.

“67% van de woningcorporaties kiest voor betaalbaarheid, 19% voor beschikbaarheid en slechts 14% voor duurzaamheid”

Onderzoek

Bij slechts 14% van de corporaties is duurzaamheid het belangrijkste thema binnen het totale beleid. Dit blijkt uit onderzoek van CorporatieNL onder 762 bestuurders, managers en medewerkers van woningcorporaties, adviesorganisaties en leveranciers. Het onderzoek is voor CorporatieNL mede aanleiding om haar leden op 29 maart het Maatschappelijk Vastgoed Event over duurzaamheid aan te bieden.

Kennis en geld

Dat de voorwaarden voor de realisatie van duurzame ambities wel degelijk aanwezig zijn blijkt onder meer uit het feit dat 83% zegt dat de kennis in haar corporatie over duurzaamheid voldoende is. Ook vinden de corporaties dat zij de belangrijkste externe partijen voldoende tot zeer intensief bij hun duurzaamheidsbeleid betrekken.

Daaronder vallen de gemeente (79%), bewoners (70%) en netbeheerders (71%). Tenslotte is een bekend probleem in de corporatiesector het overschot aan liquiditeit waarvoor een doelmatige bestemming gevonden dient te worden. Die bestemming zit vooralsnog meer in het betaalbaar en beschikbaar maken van wonen dan in het verduurzamen.

Passend verhuren of passen toewijzen

Sinds 2016 moeten corporaties volgens de nieuwe Woningwet hun woningen volgens nieuwe regels verhuren. Voor iedere huurder geldt dat de huur bij het inkomen moet passen. Dit zogenaamde passend toewijzen leidt tot ongewenste neveneffecten waardoor op termijn het risico van gettovorming in Nederland ontstaat, zo blijkt uit de onlangs door CorporatieNL georganiseerde evaluatie van het passend toewijzen.

Het is dan ook de wens om daarvoor in de plaats ‘passend verhuren’ in te voeren dat ook rekening houdt met andere factoren dan alleen inkomen. In het onderzoek geeft 67% van de corporaties aan dat ook de energierekening daarbij een rol dienen te spelen, omdat dit een groot deel van woonlasten uitmaakt.

Meer informatie over CorporatieNL

Advertisment ad adsense adlogger