Aardwarmte en bodemenergie bezig aan opmars

Aardwarmte en bodemenergie bezig aan opmars

Productie relatief nieuwe energiebronnen in vijf jaar verdubbeld

Aardwarmte en bodemenergie zijn in Nederland bezig aan een opmars. Tussen 2009 en 2014 is de productie van beide duurzame energiemethoden verdubbeld. Ondanks dat is het totale aandeel in de energiemarkt nog altijd zeer bescheiden.

Dit blijkt uit cijfers die het CBS afgelopen week publiceerde. Over 2014 was het aandeel van deze twee relatief nieuwe energiebronnen, in het totaal aan gebruikte hernieuwbare energie ruim 4 procent. Aangezien hernieuwbare energie zelf een krappe 6 procent vormt van het totale energieverbruik in Nederland, mag geconcludeerd worden dat er nog altijd sprake is van een zeer kleine markt.

Overheid investeert

De overheid heeft de Garantieregeling Aardwarmte ingesteld, om het gebruik van aardwarmte te stimuleren en de risico’s voor de initiatiefnemers te beperken. Het programma dekt een gedeelte van de risico’s op misboren af. Vanaf 2012 komen aardwarmteprojecten ook in aanmerking voor subsidie. Afgelopen maart was voor 36 projecten in totaal voor 1,1 miljard euro aan subsidie toegezegd.

Aardwarmte

Aardwarmte, ook wel geothermie genoemd, is warmte die afkomstig is van het binnenste van de aarde. Sinds eind 2008 wordt in Nederland gebruik gemaakt van aardwarmte door het oppompen van warm grondwater uit diepere aardlagen. Vooral glastuinbouwbedrijven passen deze techniek toe om de kassen te verwarmen. Op dit moment gebeurt dit op tien locaties.

Bodemenergie

Warmteproductie met bodemenergie maakt gebruik van de warmte of koude uit de buitenlucht die in de bovenste laag van de bodem wordt opgeslagen. Het gaat vaak om een combinatie van onttrekking van warmte in de winter en onttrekking van koude in de zomer. Vooral in nieuwe grote kantoren is het een veel toegepaste techniek. Het is relatief snel rendabel, omdat in deze gebouwen naast een warmtevraag vaak ook een behoorlijke koelvraag is. Ook in de glastuinbouw zijn grote systemen voor bodemenergie in gebruik genomen om kassen te verwarmen. Bijna 30 procent van de bodemwarmte wordt in woningen verbruikt.

Aardwarmte en bodemenergie bezig aan opmars.

Advertisment ad adsense adlogger