Afsluitdijk 2.0

Afsluitdijk

Het is een uniek project: De Nieuwe Afsluitdijk (DNA). En dat wil 
Nederland graag delen met de rest van de wereld. Meer toeristen 
trekken en laten zien wat we kunnen op het gebied van waterbouw
kunde. En nog veel meer. Dat biedt kansen. De ambities zijn hoog gespannen. Innovatieve ideeën worden besproken. Nu nog de 
uitvoering. Maar het begin is gemaakt.

De Afsluitdijk is oorspronkelijk een dijk-lichaam dat een belangrijk deel van Nederland beschermt tegen de zee en de ontwikkeling van nieuw land mogelijk heeft gemaakt. 
De dijk kent kruisingen tussen weg en waterwegen en is van groot belang voor het watermanagement van Nederland. Echter, de glans van de Afsluitdijk is de afgelopen jaren enigszins vervaagd. Het dijk-lichaam en de sluizen zijn aan verbetering toe. Ver-betering om ook in de toekomst de zeespiegelstijging tegen te gaan en veiligheid te kunnen blijven bieden. Bovendien is de Afsluitdijk een icoon dat nooit echt tot economische ontwikkeling is gebracht. Het Rijk heeft daarom eind 2011 een structuurvisie voor de toekomst van de Afsluitdijk opgesteld. Hierin zijn naast eigen belangen, ambities meegenomen die voor de regio belangrijk zijn. Kortom, Rijk en regio – provincies Fryslân en Noord-Holland en de gemeenten Hollands Kroon, Súdwest-Fryslân en Harlingen – werken gezamenlijk aan een Afsluitdijk 2.0. Een dijk waarbij waterveiligheid en waterafvoer gekoppeld worden aan maatschappelijke vraagstukken rondom adaptatie en innovatie.

Financiering

We praten met Tineke Schokker van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân over DNA. Voordat we de belangrijkste ambities aan de orde stellen, vragen we welke financiële middelen beschikbaar gesteld zijn. Ze vertelt: ‘Voor het opknappen van de dijk heeft het Rijk 600 miljoen euro gereserveerd. Voor de waterafvoer nog eens 200 miljoen. De provincies hebben de afspraak, als een project aan uitvoering toe is, terug te gaan naar de achterban en geld beschikbaar te krijgen. De ambitieagenda ligt op een half miljard euro, waarvan zo’n 350 miljoen euro voor duurzame energieprojecten en 150 miljoen voor overige projecten. Echter, er zijn ook andere financieringsbronnen, zoals fondsen, markt en particuliere initiatieven. Tot nu toe hebben wij gezamenlijk een aantal miljoenen geïnvesteerd in pilots en om zaken verder uit te zoeken.’

Lees verder in editie 1-2014

Advertisment ad adsense adlogger