Fundament is essentieel

Fundament

Interview met de Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken (NVAF):

De term fundering of fundament komt van het Oudgermaanse ‘stal’ en Oudfranse ‘estal’, wat stand, vaste plaats, staan of rusten op betekent. Een fundering vormt in feite de basis van een constructie en draagt het totale gewicht ervan. We zien er weinig van als de constructie staat. Echter, het belang ervan is groot. We praten met Henk de Koning, secretaris van de Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingwerken (NVAF).

In 2009 besteedden we al eens aandacht aan de NVAF, de vereniging die de belangen behartigt van de bedrijven – totaal 60 – die in het funderingswerk zitten. Ook toen was Henk de Koning aan het woord, secretaris van de NVAF. Hij vertelde over vernieuwingen in de branche alsook over de uitdagingen. Hoe staat het vandaag de dag met de funderingbedrijven? Welke invloed heeft de crisis? En wat zijn de pijlers voor de toekomst? Alvorens we hierop verder gaan, vragen we De Koning wat meer te vertellen over de achtergrond van de vereniging.

Geschiedenis

Op 17 juli 1947 werd de Nederlandse Vereniging van Werkgevers in het Heibedrijf (NVWH) opgericht. De Koning: ‘Het was een zelfstandige vereniging die in 1972 opgegaan is in de Vereniging Aannemers Grond- Water- en Wegenbouw (VAGWW). Daarbinnen vormde de vereniging de sectie Heiwerken, wat later de sectie Funderingswerken werd. Gaandeweg werd de naam aangepast aan de ontwikkelingen. ‘Werkgevers’ veranderde in ‘Aannemers’ en zo ontstond de NVAF in 1987. Twee jaar later werd ik secretaris van ‘de club’. Aan de vorm is sindsdien niets veranderd, alleen zijn we in 2003 wel zelfstandig geworden.’

Lees verder in editie 1-2014

Advertisment ad adsense adlogger