Bouw testcentrum voor getijdenenergie Zeeland

Bouw testcentrum voor getijdenenergie Zeeland

Een testlocatie voor de opwekking van getijdenenergie, het Tidal Technology Center, wordt gebouwd in Zeeland. De bouw start in april en het moet in oktober klaar zijn.

Het getijdenenergie testcentrum wordt gebouwd in de Grevelingendam

Eb en vloed

Getijdenenergie is een vorm van duurzame energie die op locaties elders al wordt toegepast. Getijdenstroomcentrales wekken elektriciteit op door gebruik te maken van eb en vloed. door de verschillen in het zeeniveau worden turbines aangedreven. Deze vorm van energieverwekking wordt al sinds het midden van de vorige eeuw gebruikt.

In bedrijf

Tocardo installeerde verschillende getijdenstroomturbines. Men installeerde getijdenstroomturbines in de Oosterschelde, met een capaciteit van 1,25 megawatt en ook op de Afsluitdijk en voor de kust van Schotland en Engeland worden installaties van het bedrijf getest.

Voorloper

De provincie Zeeland wil met de testlocatie een voorloper te worden op het gebied van getijdenenergie en stelde 2,5 miljoen euro beschikbaar voor de bouw van het centrum. De totaalinvestering voor het centrum is 30 miljoen.

De installatie van getijdenstroomturbines in de Oosterschelde:

Advertisment ad adsense adlogger