Bouwketen meer open voor innovaties

Innovaties

De huidige aanhoudende laagconjunctuur heeft invloed op de mate waarin de bouwketen ingaat op innovaties. Van de uitvoerende partijen in de bouwketen staat 30% door de huidige economische situatie meer open voor innovaties dan enkele jaren geleden. Gemiddeld worden verbeteringen op het gebied van bouwtijdverkorting en energiebesparingsmogelijkheden het meest genoemd als reden om een innovatie uit te proberen. Dit blijkt uit onderzoek van BouwKennis.

De ultieme innovatie springt in op een latente behoefte of creëert zelfs een geheel nieuwe behoefte. Uiteraard zal er in de praktijk vaak ingesprongen worden op de op dat moment geldende vraag. In dit kader is het een belangrijke vraag of het huidige economische klimaat het gebruik van nieuwe producten stimuleert of juist beperkt.

‘Staat uw organisatie door de huidige economische situatie meer of minder open voor innovaties dan enkele jaren geleden?’ Deze vraag is voorgelegd aan architecten, hoofdaannemers B&U, installateurs, klusbedrijven en onderaannemers. Gemiddeld zegt 30% van de partijen dat men door de huidige economische situatie juist meer open staat voor innovaties. Voor de meerderheid geldt dat er geen verschil is met enkele jaren geleden. Klusbedrijven en onderaannemers noteren het laagste percentage dat door de huidige economie juist meer openstaat voor innovatie.

Bouwtijdverkorting en energiebesparing populair
Aan de partijen in de bouwketen is tevens gevraagd welke verbeteringen een reden zijn om een nieuw product uit te proberen. Bouwtijdverkorting en energiebesparingsmogelijkheden worden hierbij gemiddeld het vaakst genoemd. Bouwtijdverkorting is voor de hoofdaannemer B&U duidelijk de nummer-één reden om een nieuw product uit te proberen. Vormgeving en esthetica zijn dit voor de architect, maar deze innovatie komt niet terug in de gemiddelde top-vijf.

Meer betalen voor innovaties
In het onderzoek is ook gevraagd of er productinnovaties zijn waarvoor men bereid is meer uit te geven dan het product of de materialen die nu worden gebruikt. Een van de dingen die hierbij opvallen is dat de percentages bij alle innovaties lager liggen dan bij de redenen om een product uit te proberen. Innovaties omtrent esthetica zijn ook opvallend. Verbeteringen op dit punt noemt bijna driekwart van de architecten als reden om een product uit te proberen. Van de architecten wil maar 36% ook meer betalen voor verbeteringen op het gebied van esthetica. Blijkbaar zijn ontwikkelingen op dit gebied belangrijk maar hierdoor ook vanzelfsprekend en minder een reden om er extra voor te betalen.

Lees verder in editie 5-2012

Advertisment ad adsense adlogger