De Bouw in 2020

De Bouw in 2020’

Groei komt, maar hoe en wanneer?

‘Op de middellange termijn is er voldoende vraag naar bouwproductie’, aldus voorzitter Elco Brinkman van Bouwend Nederland. ‘In het meest positieve scenario is er sprake van 67 miljard bouwomzet in 2020, terwijl de sombere visie 60 miljard voorspelt. Nog altijd een forse stijging ten opzichte van de 54 miljard die we voor dit jaar verwachten. Dat is een belangrijke conclusie uit de scenario-doorrekening van ons rapport ‘De Bouw in 2020’, door het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB).’

Maar er moet wel wat gebeuren om deze latente bouwbehoefte daadwerkelijk in te vullen. Zonder stimulerend beleid vanuit de overheid op de korte termijn, komt de bouwproductie niet snel genoeg op gang.’ In het voorjaar presenteerde Bouwend Nederland haar strategische verkenning ‘De Bouw in 2020’ aan de Tweede Kamer, die het rapport met veel interesse in ontvangst nam. Centraal daarin zijn vier toekomstscenario’s die laten zien wat de bouwsector aan veranderingen te wachten kan staan, de komende acht jaar. De scenario’s worden bepaald door het type beleid dat gevoerd wordt (‘Rijnlands’ of ‘Angelsaksisch’) en hoe de economie zich ontwikkelt: van voorzichtig positief naar echte groei. Brinkman: ‘Wat echter nog ontbrak, is inzicht in de economische effecten van de scenario’s op de bouw. Die witte vlek is nu door het EIB ingevuld. We zien dat het verschil tussen het ‘beste’ en ‘slechtste’ scenario uitkomt op circa 7 miljard bouwomzet per jaar – maar in alle gevallen op een niveau dat stevig boven het huidige ligt.’

Sneller herstel
‘Maar dat is geen ‘stil maar, wacht maar’ verhaal. We komen daar niet vanzelf. De belangrijkste conclusie die we als Bouwend Nederland trekken uit de doorrekening, is dat er nu gericht stimulerend beleid moet komen om de economie via de bouwsector een boost te geven zodat het herstel sneller dichterbij komt. Dat kan goed, want er is een grote, latente bouwbehoefte bij vele duizenden Nederlandse burgers, maar bijvoorbeeld ook bij scholen, zorggebouwen en bedrijven; dat lezen we ook in het EIB-rapport.’ ‘Tot 2020 gaat het bijvoorbeeld om de bouw van minstens 500.000 nieuwe woningen, verbetering en verduurzaming van verouderde wijken en zorgwoningen. Als we daar nu niet in investeren, betalen we daar als maatschappij straks de rekening van.’

Lees verder in editie 5-2012

Advertisment ad adsense adlogger