Circulair West start zes nieuwe projecten in Z-H en N-H

Circulair West start zes nieuwe projecten in Zuid- en Noord-Holland

Een kopgroep van bedrijven binnen Circulair West is deze maand gestart met zes nieuwe projecten op gebied van duurzaam bouwen, materiaalstromen, mobiliteit en menselijk gedrag. Hiermee geeft de stichting een vervolg aan eerdere acties.

“Circulair West start zes nieuwe icoonprojecten voor een circulaire versnelling”

Versnelling en thema’s

Met de kick-off van deze nieuwe projecten zetten de deelnemers van Circulair West een volgende stap in de versnelling naar een meer circulaire economie in West-Nederland.

De zes thema’s van de (icoon-) projecten zijn:
– Een blauwdruk voor een duurzame woonwijk,
– het upcyclen van organische reststromen,
– een onderzoek naar de inzetbaarheid en bredere toepassing van circulair beton,
– het opzetten van een tweedehands bouwmaterialenmarkt,
– watermanagement in bestaande en nieuwe woonwijken en
– duurzame mobiliteit(oplossingen).

Ze staan op zichzelf maar hebben ook onderlinge samenhang. Dit komt met name bij elkaar in het project ‘Duurzame woonwijk’. Binnen dit overkoepelende icoonproject wordt onderzocht hoe het totaalconcept van de ultieme duurzame woonwijk eruit komt te zien.

Koplopers

De deelnemende koplopers zijn AW Groep uit Lisse, Beelen Groep uit Lisserbroek, HOEK uit Voorhout, KVDK architecten uit Noordwijk, Meerlanden uit Rijsenhout, Ouwehand Bouw uit Katwijk, Timpaan uit Hoofddorp, Van der Hulst bouwbedrijf uit Lisse en Van Rhijn Bouw uit Katwijk. Deze bedrijven werken vanuit Circulair West samen aan de icoonprojecten, dwars door sectoren heen. Zo leren ze wat circulair wel en niet werkt.

Leon van Ast, aanjager en kwartiermaker van de stichting: “Onze koplopers bouwen met elkaar aan een fijnmazig circulair ecosysteem waarbinnen bedrijven juist waarde creëren door het organiseren van waardebehoud in kringlopen en de materiaalstromen zo regionaal mogelijk te sluiten.”

“Door samen te werken ontwikkelen deelnemende bedrijven toepasbare kennis die ze weer kunnen vertalen naar circulaire productieprocessen, bedrijfsvoering, producten en diensten. Simpelweg door te doen!”

Samenwerking

Met de projecten jaagt Circulair West de onderlinge samenwerking tussen bedrijven dan ook aan. Belangrijk, omdat in een circulaire economie ketens worden gesloten over sectoren heen. Juist door gebruik te maken van elkaars grondstoffen, kennis en kunde. Deelnemers treden bij Circulair West dan ook buiten hun eigen paden en komen zo tot verrassende nieuwe inzichten. Geen enkele partij of sector kan deze grote opgave alleen is de stellige overtuiging van de deelnemers.

In de aanpak van de stichting staat het samen pionieren aan de zogenaamde icoonprojecten centraal. Deelnemende bedrijven laten één of twee van hun medewerkers – de pioniers – één dag in de week in teamverband samenwerken met pioniers van andere deelnemers. Daarmee wordt circulaire ervaring opgedaan die de bedrijven onderling delen.

Bedrijven houden daarbij ook altijd het einddoel voor ogen, winstgevende circulaire business- en verdienmodellen. “Want alleen met financieel gezonde bedrijven kunnen we écht circulair versnellen en onderweg naar een economisch systeem dat binnen de grenzen van de draagkracht van de planeet blijft en bijdraagt aan haar leefbaarheid”, bericht de stichting.

Materiaalstromenonderzoek

Het eerste project van de stichting, dat in december 2020 aan de gedeputeerden van Noord- en Zuid-Holland is overhandigd, bevat een analyse van de circulaire impacts en kansen van de materiaalstromen in West-Nederland.

Het is tot stand gebracht in samenwerking met onderzoeksbureau Metabolic en vormt daarmee het symbolische startpunt van de circulaire reis die Circulair West met een kopgroep van bedrijven gaat maken. Deze materiaalstromenanalyse is hier voor iedereen beschikbaar.

Over Circulair West

Circulair West maakt zich sterk voor een economie die efficiënt omgaat met haar materiaalstromen, concurrerend is en duurzaam produceert binnen de natuurlijke grenzen van onze planeet. Om zo onze leefomgeving en de biodiversiteit te beschermen en bij te dragen aan nieuwe toekomstbestendige werkgelegenheid.

De stichting is in mei 2020 opgericht door de zes founding partners, AW Groep uit Lisse, de Beelen Groep uit Lisserbroek, HOEK uit Voorhout, Meerlanden uit Rijsenhout, Ouwehand Bouw uit Katwijk en Timpaan uit Hoofddorp. Deze bedrijven zijn allen actief in de Duin- en Bollenstreek en nemen actief het voortouw om de landelijke doelstelling te behalen om in 2030 50% minder primaire grondstoffen als mineralen, metalen en fossiele brandstoffen te gebruiken.

Circulair West gaat daarom bedrijven uit Noord- en Zuid-Holland circulair helpen versnellen. De nadruk ligt daarbij op ketensamenwerking tussen bedrijven, overheid en kennisinstellingen die graag willen innoveren in concrete en haalbare projecten ten dienste van de ondernemer. Aangesloten bedrijven laten zich daarbij bovendien inspireren door de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, ook wel Sustainable Development Goals (SDG-doelen) genoemd.

Meedoen?

De stichting staat open voor enthousiaste bedrijven uit Noord- en Zuid-Holland die als koploper energie willen steken in de circulaire economie. Maar ook (lokale) overheden, kennisinstanties en (semi) maatschappelijke instellingen zijn welkom. Zij kunnen als ‘Vrienden van Circulair West’ koplopers steunen door kennis en expertise in te brengen, circulaire marktvraag te stimuleren of door hindernissen weg te nemen, die het realiseren van een circulaire economie in de weg staan.

Circulair West start zes nieuwe projecten in Zuid- en Noord-Holland. Openingsbeeld: Duurzame woonwijk – Heemtuinen Vlaardingen.

Lees ook: PBL over invulling van ons land met rapport ‘Grote opgaven in een beperkte ruimte’

Advertisment ad adsense adlogger