Energieprestatie Gebouwen NTA norm vernieuwd

NTA norm Energieprestatie Gebouwen vernieuwd

NTA 8800:2019-06 Energieprestatie van Gebouwen (EPG) is gepubliceerd en vervangt de eerder gepubliceerde NTA 8800:2019. De norm is verder uitgewerkt en vereenvoudigd.

NTA 8800:2019-06 Energieprestatie van Gebouwen gepubliceerd

Verbeteringen

In februari 2019 is de vorige versie van NTA 8800 vrijgegeven. De afgelopen maanden zijn marktpartijen, zoals softwareleveranciers en adviseurs, met NTA 8800 aan de slag gegaan.
Naar aanleiding van opmerkingen van marktpartijen en nader onderzoek zijn vereenvoudigingen en tekstuele verbeteringen doorgevoerd in de NTA Energieprestatie van Gebouwen.

Daarnaast zijn onderdelen van verschillende onderwerpen, zoals de bepaling van leidinglengtes, leidingisolatie, zonwering en spuiventilatie verder uitgewerkt of vereenvoudigd. Deze aanpassingen zijn verwerkt in NTA 8800:06-2019. De norm is vrij beschikbaar.

Programmaraad

De NTA is ontwikkeld binnen randvoorwaarden, zoals gesteld is door het Ministerie van BZK. De NTA is opgesteld door de projectgroep NTA 8800 onder verantwoordelijkheid van de Programmaraad Stelsel Energieprestatie Gebouwen.

In de Programmaraad zijn energie-, installatie- en bouwsector, gemeenten, vastgoedeigenaren, woningcorporaties en adviseurs vertegenwoordigd.

Nieuwbouw

Vanaf 1 januari 2020 moeten alle nieuwe gebouwen in Nederland bijna energieneutrale gebouwen (BENG) zijn. Ook moet rekening worden gehouden met de milieubelasting van toegepaste materialen.

BENG

De BENG eisen zijn aangescherpt. Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat daarmee de vergunningaanvragen vanaf 1 juli 2020 moeten voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). Die vloeien voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese richtlijn EPBD.

Info

Download de norm zonder kosten hier of hier.

Advertisment ad adsense adlogger