Rol installateurs belangrijker

  • dmu

DMU bij renovatiemarkt

De focus in de bouw verschuift van nieuwbouw naar renovatie en onderhoud. Dat heeft gevolgen voor installateurs. Hun adviserende rol wordt groter en ze hebben meer invloed. Hier liggen kansen. Installateurs krijgen een belangrijkere rol in de Decision Making Unit (DMU).

Het renovatiesegment is voor de bouwkolom belangrijker geworden, zo bericht Bouw-kennis. Door de recessie is de nieuwbouw gestagneerd, waardoor het werk voor bouwpartijen hierin afneemt. En als een markt niet meer rendabel is, zullen bedrijven zich indien mogelijk heroriƫnteren om het hoofd boven water te houden. De focus van de bouwsector ligt daardoor meer op renovatie dan op nieuwbouw. Dat geldt zowel voor de woningbouwmarkt als de utiliteitsbouwmarkt. Verder zien marktpartijen een groeiende aandacht voor energiezuinigheid. Op het gebied van duurzaamheid valt er nog veel te halen bij de bestaande gebouwenvoorraad in de woning- en utiliteitsbouw. Bouwpartijen verruimen hun blikveld en richten zich vaker op renovatie- en onderhoudswerkzaamheden.

Advies

Een van de gevolgen van die verschuiving is dat de rol van marktpartijen, waaronder die van installateurs, verandert. Zo zegt ruim de helft van de E-installateurs dat hun adviserende rol groter is bij renovatie- en onderhoudswerkzaamheden dan bij nieuwbouwwerkzaamheden. Maar liefst 61% van de W-installateurs zegt dit, 4% is het er zelfs zeer mee eens

Een verklaring daarvoor is dat bij nieuwbouw veelal de architecten, aannemers en installatieadviesbureaus om advies wordt gevraagd. In het traditionele nieuwbouwproces is de installateur nog altijd vaak pas aan het einde van het proces terug te vinden. De afstand tussen de opdrachtgever en de installateur is groot. Nieuwe aanbestedings- en bouwvormen bieden de installateurs echter de kans om eerder in het proces hun stempel te drukken. Omdat de installatiequote in gebouwen sterk is toegenomen, is dit ook steeds vaker een vereiste voor een efficiƫnt bouw- en onderhoudsproces.

Renovatiewerkzaamheden zijn vaak kleinschaliger dan nieuwbouwwerkzaamheden. De opdrachtgever zit met een probleem en raadpleegt over het algemeen vaker direct de specialist. De lijntjes zijn daardoor korter en de DMU is minder complex. De installateur zal bij renovatie dan ook vaker om advies gevraagd worden, onder andere op het gebied van duurzaamheid.

Lees verder in editie 1-2012

Advertisment ad adsense adlogger