Nieuwe kennis en onderwerpen over leidingwaterinstallaties

Isso 55 Nieuwe kennis en onderwerpen over leidingwaterinstallaties

De ISSO-publicatie 55 bevat nieuwe onderwerpen over leidingwaterinstallaties en biedt professionals een update van bestaande kennis en nieuwe inzichten voor het ontwerpen en realiseren daarvan.

De publicatie is een herziening van de uitgave uit 2013 over ‘Leidingwaterinstallaties voor woon- en utiliteitsgebouwen’. Het naslagwerk biedt een gestructureerd overzicht van alle facetten die nodig zijn voor de realisatie van leidingwaterinstallaties.

Update

De publicatie geüpdatet. Diverse ontwikkelingen in het vakgebied zorgen dat er nieuwe en belangrijke onderwerpen rond leidingwaterinstallaties aan de publicatie zijn toegevoegd. Specifieke onderwerpen, die voorheen verspreid door de publicatie aan bod kwamen, zijn in één hoofdstuk ondergebracht. Een voorbeeld is het prominente onderwerp waterkwaliteit, dat nu in een eigen paragraaf extra aandacht krijgt.

Duurzaamheid en leidingwaterinstallaties

Zodra je collectieve leidingwaterinstallaties ontwerpt conform de kennis in deze publicatie, dan weet je zeker dat je voldoet aan de wet- en regelgeving en de stand van kennis en techniek in 2022.

Uiteraard spelen comfort en veiligheid hierin een belangrijke rol. Toch is ook het reduceren van het energiegebruik al in de ontwerpfase van een leidingwaterinstallatie steeds belangrijker, vandaar dat deze publicatie daar uitgebreid aandacht aan besteedt.

Er is nu een volledige paragraaf waarin drinkwaterinstallaties in relatie tot duurzaam bouwen worden behandeld. Dit maakt het voor ontwerpers duidelijk hoe ook de kosten rond de levensduur van een leidingwatersysteem in berekeningen en voorstellen kunnen worden meegenomen.

Lees verder onder de afbeelding.
Isso 55 Nieuwe kennis en onderwerpen over leidingwaterinstallaties

NEN 1006 als basis

Omdat de NEN 1006 en de Waterwerkbladen de functionele eigenschappen voor leidingwaterinstallaties bepalen, is de publicatie feitelijk een praktische en gedetailleerde uitwerking van deze norm en Waterwerkbladen. Naast aangepaste passages op basis van geactualiseerde wet- en regelgeving en resultaten van recent onderzoek bevat deze publicatie ook onderwerpen die niet in NEN 1006 zijn opgenomen.

Nieuwe onderwerpen

Een heel nieuw onderwerp is de beschrijving van koudtapwatersystemen met actieve koeling, waarmee ongewenste opwarming van drinkwaterleidingen kan worden bestreden. Met name in gebouwen waar vrijwel permanent een hoge ruimtetemperatuur heerst, zoals zorgcentra, zwembaden en sauna’s, is dit geen overbodige maatregel meer.

In deze publicatie is ook de beschrijving van warmtapwateropwekking geheel vernieuwd en in lijn gebracht met de NTA 8800. Een ander, nieuw onderwerp is een methodische en toepassingsgerichte beschrijving van inregelventielen. Dit is kennis die bij warmtapwatercirculatiesystemen onontbeerlijk is.

Materiaalkeuze

Nieuw is ook de nieuw toegevoegde kennis met betrekking tot materiaalkeuze, in relatie tot bacteriologische aangroeipotentie. Om leidingwater gezond en schoon te houden heeft de vakman – zeker nu de keuze in materialen fors is toegenomen – meer behoefte aan deze kennis.

Verder zijn ook de SIMDEUM-berekeningsmethodiek en kengetallen aan de publicatie toegevoegd. Verder bevat de nieuwe publicatie meer instructieve afbeeldingen, schema’s en rekenvoorbeelden die het ontwerpproces inzichtelijk en toegankelijk maken.

Meer informatie over de publicatie ISSO 55, nieuwe kennis en onderwerpen over leidingwaterinstallaties.

Advertisment ad adsense adlogger