NEN publiceert nieuwe laagspanningsnorm NEN 1010

NEN publiceert nieuwe laagspanningsnorm NEN 1010

NEN presenteerde deze week tijdens de vakbeurs Elektrotechniek 2015 in de Jaarbeurs Utrecht een volledig nieuwe editie van de Nederlandse elektrotechnische norm NEN 1010. Deze is niet alleen aangepast aan de jongste internationale elektrotechnische eisen, waarover de afgelopen jaren binnen de Europese Unie overeenstemming is bereikt. Hij loopt daar zelfs op vooruit met aanvullende nationale eisen op het gebied van onder meer zonnestroominstallaties en laadinstallaties voor elektrische mobiliteit.

“Normen zijn voor ons heel belangrijk”, zegt voorzitter Titia Siertsema van brancheorganisatie Uneto-VNI, die de elektrotechnische sector in ons land verenigt. “Er komt zo ongelooflijk veel nieuwe technologie op ons af. Hoe gaan we die als elektrotechnische engineers en installateurs samen toepassen? Daar moet je met z’n allen als sector afspraken over maken, die worden vastgelegd in normen. Anders werkt het niet. NEN 1010 is van alle elektrotechnische normen voor ons de belangrijkste.”

Bijdrage

De brancheorganisatie is zelf dan ook ruim vertegenwoordigd in verschillende normcommissies bij NEN en heeft een belangrijke bijdrage aan de inhoud van de nieuwe NEN 1010 geleverd. Dat werd benadrukt door directeur Willem Wolf van het Koninklijk Nederlands Elektrotechnisch Comité (NEC). Uit zijn handen ontving Siertsema het eerste deel van de nieuwe laagspanningsnorm.

Veranderingen

De huidige NEN 1010 is acht jaar oud. Ook Willem Wolf ging bij de overhandiging in op de vele technologische veranderingen die in die periode op de samenleving afgekomen zijn. De Nederlandse norm dreigde hierdoor achterop te raken bij de ontwikkelingen in de rest van Europa. “Maar met de nieuwe laagspanningsnorm loopt Nederland weer helemaal voorop”, zo benadrukt ook hij. “Er staan zelfs tal van aanvullende specifiek Nederlandse eisen in op het gebied van onder meer zonnestroominstallaties en laadinstallaties voor elektrische auto’s.”
Normcommissie

Wolf sprak veel dank uit voor de inspanningen van de vertegenwoordigers van de bedrijfstak in de normcommissie, die bij NEN verantwoordelijk is voor NEN 1010. Naast leden van brancheorganisatie UNETO-VNI zijn dat deskundigen van onder meer de energieleveranciers, netbeheerders, kennisinstituten en certificerende instellingen. Daarnaast zijn ook de leveranciers van de elektrotechnische componenten en materialen waaruit de installaties worden opgebouwd in de commissie vertegenwoordigd.

Wetgeving

Naar verwachting van Wolf worden de belangrijkste delen van deze nieuwe NEN 1010 – net als de vigerende editie van de norm – per 1 juli 2016 weer via het Bouwbesluit bij wetgeving aangewezen. Maar de nieuwe norm mag ook nu al worden toegepast, omdat hij beter aansluit bij de huidige stand der techniek en de eisen van deze tijd.

7 delen

De nieuwe elektrotechnische norm NEN 1010 bestaat in totaal uit ruim zevenhonderd pagina’s, verdeeld over zeven afzonderlijke delen. NEN publiceert hem ook in een digitale versie, waarin het snel en gemakkelijk zoeken is. Bovendien worden alle komende veranderingen daar direct in doorgevoerd, zodat hij altijd up-to-date blijft.

Ingrijpend

Zo’n tachtig procent van alle rubrieken in de nieuwe norm is veranderd. NEN 1010 bestaat nu voor meer dan negentig procent uit mondiale laagspanningseisen, waarover ook binnen de EU overeenstemming is bereikt. Plus een aantal specifiek Nederlandse aanvullingen. Dit brengt naast vele kleine veranderingen ook ingrijpende aanpassingen voor de elektrotechnische sector in ons land met zich mee. De meest ingrijpende daarvan heeft betrekking op de elektrotechniek in onder meer ziekenhuizen.

Bron: NEN publiceert nieuwe laagspanningsnorm NEN 1010.

Advertisment ad adsense adlogger