Nieuw model Algemene BouwplaatsKosten

Nieuw model Algemene BouwplaatsKosten

De Nederlandse Vereniging van Bouwkostendeskundige (NVBK) en Bouwend Nederland werken samen aan een nieuw model Algemene BouwplaatsKosten (ABK). Het laatste model ABK is van 2010. Door ontwikkelingen in de sector, zoals BIM, is het van belang om het model ABK te actualiseren.

Door dit samen met NVBK te doen wordt eenduidigheid over wat tot de ABK behoort in de sector nagestreefd. Het model is nu in concept gereed. Leden worden opgeroepen om het concept-model te toetsen aan de praktijk, zo bericht Bouwend Nederland.

ABK?

Algemene BouwplaatsKosten zijn kosten, die direct samenhangen met het bouwobject, maar geen direct verband hebben met de onderdelen van het bouwobject. ABK zijn kosten van voorzieningen, productiemiddelen en daaraan verbonden arbeid, die in het project worden gebruikt, die niet direct aan onderdelen van het bouwobject kunnen worden toegerekend en die niet in het project achterblijven. Het bestaande model ABK van 2010 is hier downloaden.

Toetsen?

Bouwend nederland zoekt leden die het concept-model ABK willen toetsen. Het model is door een werkgroep van kostendeskundigen opgesteld. Graag willen zij deze toetsen bij bouwbedrijven. Nadere info hieromtrent hier.

Advertisment ad adsense adlogger