Reconstructie N324 Alverna

  • Reconstuctie_8

Oplossing voor meer dan alleen geluidprobleem

De provinciale weg N324 bij Alverna (gemeente Wijchen), ofwel de Graafseweg, vormde jarenlang de bron van ernstige geluidsoverlast. De uitgevoerde reconstructie heeft hier een eind aan gemaakt: het verkeerslawaai is met 8 dB gereduceerd.

Belangrijkste maatregelen: licht verdiepte ligging in combinatie met lage geluidwerende voorzieningen, halvering rijkstroken, toepassing geluidsreducerend wegdek, betere doorstroming en verlaging van de maximumsnelheid van 80 naar 50 km/uur. In januari 2012 werd de gereconstrueerde weg officieel geopend. Het project betekent niet alleen een enorme geluidsreductie, ook de kwaliteit van de leefomgeving is enorm verbeterd. Het project won de prestigieuze Europese Soundscape Award. De goede toepasbaarheid van de oplossing in andere gemeenten is daarnaast één van de redenen dat het programma Stiller op Weg van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) het project heeft omarmd als ‘best practice’.

Wat vooraf ging

Alverna werd al jaren geplaagd door verkeerslawaai afkomstig van de drukke provinciale weg N324. Momenteel is sprake van een verkeersintensiteit van zo’n 18.000 voertuigen per etmaal. Voordat het project startte, was bij 80 woningen sprake van een te hoge geluidsbelasting en werden de normen overschreden. Kortom, de leefbaarheid stond fors onder druk. Dat, gecombineerd met de wetenschap dat het aantal voertuigbewegingen in 2020 doorgroeit naar zo’n 22.000 per etmaal, maakte ingrijpen noodzakelijk. Maar hoe?

geen draagvlak

De gemeente Wijchen startte al in 2000 met het zoeken naar een oplossing, vertelt Jan Bakker, afdelingsmanager Openbare Werken. “In eerste instantie was het idee om geluidschermen te plaatsen. Niet de kleinste: vier meter hoog. Daar waren de bewoners langs de weg niet blij mee. Hun uitzicht verdween. Bovendien zouden de schermen het dorp Alverna in tweeën delen.” Het idee verdween vervolgens van tafel. Een tweede oplossingsrichting – de N324 als rondweg – sneuvelde in de gemeenteraad omdat de weg een natuurgebied zou doorsnijden.

Open planproces levert basis oplossing

Een geheel nieuwe aanpak doorbrak de impasse. Bakker: “De gemeente investeerde – overigens in zeer nauwe en plezierige samenwerking met de provincie Gelderland – in een intensief traject waarin omwonenden, aanliggende bedrijven en belangengroepen werden betrokken.” Dit open planproces leidde tot het formuleren van de eisen waaraan de oplossing moest voldoen. Bakker: “Daarmee was de basis gelegd voor een licht verdiepte aanleg van de weg, en het terugbrengen van het aantal rijstroken van 2×2 naar 2×1.”

Lees verder in editie 3-2012

Advertisment ad adsense adlogger