Samenwerking met eindgebruiker

Samenwerking

Ontwikkelaar verlegt grenzen werkgebied

In Sommelsdijk wordt de nieuwbouw gerealiseerd van zorgcentrum De Samaritaan. In nauwe samenwerking met opdrachtgever CuraMare en met betrokkenheid van de gemeente, toekomstige medewerkers en gebruikers wordt een multifunctionele zorgvoorziening gecreëerd. Deze intensieve samenwerking met de eindgebruiker is voor Bouwfonds uniek.

Het oude verpleeg- en bejaardenhuis wordt vervangen door multifunctionele zorgvoorzieningen. CuraMare werkt al ruim tien jaar aan het realiseren van de nieuwbouw, maar vanwege organisatorische redenen is dit tot op heden niet gelukt. Bouwfonds Ontwikkeling heeft het proces met behulp van efficiënt procesmanagement binnen anderhalf jaar in gang gezet.

Wensgericht ontwikkelen

In samenwerking met medewerkers en gebruikers van De Samaritaan is een programma van eisen opgesteld. Door de kennis van Bouwfonds over ontwikkelen en de kennis van CuraMare over het combineren van zorg, is een zo ideaal mogelijk zorggebouw ontworpen.

John de Geus, ontwikkelingsmanager bij Bouwfonds Ontwikkeling: ‘Het ontwerp van het gebouw is honderd procent maatwerk. We hebben een half jaar uitgetrokken om de wensen van CuraMare te onderzoeken. Daardoor zijn alle eisen voor het nieuwe zorggebouw tot in detail uit de organisatie gehaald. We hebben hierbij de wensen continu naast het budget gelegd. Normaal gesproken zijn we eigen opdrachtgever. In dit geval werkten we voor een concrete eindgebruiker, wat hier tot de uiteindelijke oplossing heeft geleid.’

De Samaritaan

In De Samaritaan worden 146 zorgappartementen, 24 zorghotelkamers, 13 woongroepen en een ruimte voor poliklinische zorg, een kapel, een mortuarium en een restaurant gerealiseerd. In oktober is de sloop van een gedeelte van het oude gebouw aangevangen, inmiddels is gestart met de bouw van de eerste fase. Naar verwachting nemen de eerste bewoners medio 2012 hun intrek in de nieuwbouw.

De ontwikkelaar

Bouwfonds richt zich op de ontwikkeling van integrale woongebieden en kleinschalig commercieel vastgoed. Men stelt vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid altijd de kwaliteit van gebieden centraal. Kwaliteit die ten goede komt aan de mensen die er wonen. De expertise is breed: kleinschalig en grootschalig, alledaags en innovatief, binnenstedelijk en uitleglocaties. Door de band met aandeelhouder Rabobank werkt Bouwfonds nauw samen met de lokale markt en voelt zich in hoge mate betrokken bij de lokale omstandigheden.

Lees verder in editie 2-2011

Advertisment ad adsense adlogger