De N329, Weg van de toekomst

N329

‘De schop de grond in voor een energieneutrale weg’

‘In Nederland zijn meerdere initiatieven voor duurzame wegen. Maar met de N329 zijn wij de eerste die naar een energieneutrale weg gaan. Een weg die bovendien een optimale doorstroming heeft. Het nieuwe rijden maken we fysiek waar’, aldus Leo de Hoogt, projectmanager N329, werkzaam bij het projectbureau van de gemeente Oss en provincie Noord-Brabant.

Het project ‘Weg van de Toekomst’ is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Oss en de provincie Noord-Brabant. De reconstructie van de N329 – de weg loopt vanaf de rijkswegen A50/A59 tot aan de Maas – staat al jaren op de agenda. ‘De industrie lobbyt al tien jaar om de weg aan te pakken. De voorbereidingen zijn in 2003 begonnen’, aldus Leo de Hoogt. De N329 is een van de belangrijkste toegangswegen tot de stad Oss. Daarnaast is de weg van groot belang voor de ontsluiting van de bedrijventerreinen aan weerzijden van de weg. Ook heeft de N329 een belangrijke regionale functie als verbinding tussen de haven van Oss en het achterland. ‘Met de spits staat de N329 altijd vol. Het wordt tijd dit probleem op te lossen’, laat De Hoogt weten. En dat kan. Op 20 mei 2010 stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan unaniem vast.

Proeftuin

De reconstructie van de N329 is dus al heel wat jaren in voorbereiding. Echter, pas in 2008 werd besloten de weg duurzaam te maken. Leo de Hoogt: ‘Duurzaamheid staat hoog op de agenda van de gemeente Oss. En het provinciebestuur heeft het plan om een aantal proeftuinen voor de toekomst uit te voeren, waarbij inhoud en proces kopieerbaar zijn naar andere infraprojecten. Dit komt mooi samen. De Weg van de Toekomst, de N329, wordt nu een van deze proeftuinen.’ Provincie en gemeente tekenden in 2008 de intententieverklaring voor deze duurzame weg. Een mooi initiatief en een grote uitdaging. ‘Na jaren van voorbereiding stonden de tekenaars als het ware al te tekenen. Technici wilden door met de voorbereiding, terwijl beleidsmensen moesten zoeken hoe de Weg van de Toekomst vorm te geven. We gaven elkaar een jaar om met een goed plan te komen. Voor de markt, deskundigen en bewoners organiseerden we daarom sessies. We wilden alle ideeën over duurzaamheid en innovatie boven water krijgen. De ideeën groepeerden we vervolgens in een aantal thema’s: de verbindingsweg, de innovatieve weg, de energieneutrale weg, ‘cradle-to-cradle’ weg, de gezonde weg, de belevingsweg, de dynamische weg en de elektronische weg. Al deze ideeën zijn overigens te vinden in het ideeënboek op onze website, www.n329wegvandetoekomst.nl. Eind 2009 hakten we, na zorgvuldige selectie de knoop door en besloten we welke van deze ideeën wel en niet mee te nemen in het ontwerp’, aldus Leo de Hoogt.

Lees verder in editie 2-2011

Externe koppeling

Advertisment ad adsense adlogger