UNETO-VNI rapport over toekomst techniek

UNETO-VNI rapport over toekomst techniek en technische branche

De toekomstverkenning Connect2025 laat zien dat de rol van de techniek in de komende zeven jaar groter zal zijn dan ooit tevoren. De energietransitie, circulaire economie, verstedelijking en digitalisering zullen de samenleving ingrijpend veranderen. Uiteenlopende technische innovaties drukken al in de nabije toekomst hun stempel op wonen, werken en zakendoen. Uneto-Vni rapport over toekomst techniek.

Doekle Terpstra, heeft eerste exemplaar van rapport over toekomst techniek, “Toekomstverkenning Connect2025”, uitgereikt aan Hans de Boer van VNO-NCW

Uitdagingen

Connect2025 geeft een beeld van de rol die techniek gaat spelen in de gebouwde omgeving, infrastructuur, mobiliteit en industrie. Opvallend is de centrale positie die de installatiebranche inneemt bij de aanpak van vrijwel alle grote maatschappelijke uitdagingen. Als het gaat om onderwerpen als de energietransitie en mobiliteitsvraagstukken ligt het voor de hand dat de oplossingen moeten komen van duurzame en vernieuwende techniek. Maar Connect2025 laat zien dat ook op terreinen als zorg, veiligheid en digitalisering deskundigen en beleidsmakers zich in toenemende mate richten op technische innovaties om knelpunten op te lossen en in te spelen op veranderende behoeften.

Proactief

Doekle Terpstra, voorman van de installatiebranche: “Onze sector is proactief. We wachten de ontwikkelingen in de samenleving niet af, maar sturen aan op het toepassen van technische vernieuwingen. Ondernemers in de installatietechniek willen bijdragen aan een gezonder, efficiënter, veiliger en mooier Nederland. Dat blijft gelukkig niet onopgemerkt.”

Thema’s

De stormachtige ontwikkelingen op het gebied van de techniek achter Nederland komen in het rapport voorbij aan de hand van zes thema’s: De stad Nederland, Nul is de norm, Data als grondstof, Branche zonder grenzen, Mensenwerk en Nieuwe werkwijzen. Binnen ieder thema komt het beeld naar voren van een samenleving waarin vrijwel onbegrensde technische mogelijkheden voor grote veranderingen zullen zorgen. Die veranderingen variëren van duurzame technieken om de CO2-uitstoot terug te dringen tot nieuwe zorgconcepten en uiteenlopende toepassingen van het internet of things.

Verkenning

TNO en Panteia maakten in de loop van 2017 voor Connect2025 trendanalyses en organiseerden bijeenkomsten. Daarnaast ondervroegen zij honderden wetenschappers, experts en stakeholders over hun visie op de toekomst van de techniek in Nederland. Het is de derde toekomstverkenning die in deze vorm en omvang met betrekking tot de installatiesector is uitgevoerd. Eerdere rapporten verschenen in 2004 en 2010 onder de naam Radar.

Samenwerking

Voor Connect2025 was er voor het eerst sprake van een samenwerking tussen alle partijen binnen de branche. Naast branchevereniging UNETO-VNI zijn dat ISSO (kennisinstituut), KIEN (innovatie-aanjager), KvINL (kwaliteitsorganisatie), OTIB (scholing en onderwijs), PIT (promotie) en TVVL (kennispartner). Terpstra: “Ik ben blij met de uitkomsten van het onderzoek, maar óók met de manier waarop het tot stand kwam. Het rapport is het resultaat van een gezamenlijke inspanning van een groot aantal mensen en organisaties, van binnen én buiten de branche.”

Doelgroep

De organisaties achter Connect2025 hebben met het rapport een bredere doelgroep op het oog dan alleen de ondernemers in de installatiebranche en hun klanten. De toekomstvisie moet ook politiek en overheid, onderwijs en wetenschap en partners in de bouw, industrie, energie, infra, mobiliteit en zorg inspireren en informeren. Het volledige rapport is hier te vinden.

Advertisment ad adsense adlogger