Vier oude Haagse iepen verplant

Vier beeldbepalende Haagse iepen van ongeveer tachtig jaar oud worden binnenkort op unieke wijze verplant.

De wortels zijn vergroeid kunnen met de aanwezige kabels en leidingen

De bomen op de Sportlaan worden op verzoek van de omgeving én omdat ze zo bijzonder zijn, verplant naar de Groenzone Haagse Beek aan de overkant van de weg. De verhuizing is nodig in verband met de herinrichting van de route Kijkduin-Houtrust. Op de plek waar de iepen staan, wordt een ventweg aangelegd.

Voor deze locatie is gekozen omdat de bomen zo groot zijn dat het lastig is om ze te transporteren. Daarnaast zijn ze juist voor de Sportlaan beeldbepalend en is het voor de bomen beter om ze in de directe omgeving te verplanten, daar waar de omstandigheden zoals zeewind, windrichting, de grond en grondwaterspiegel gelijk zijn.

Unieke methode

De iepen kunnen niet met de traditionele methode, met kluit, worden verplant vanwege de aanwezige kabels en leidingen waarmee de wortels zijn vergroeid. De bomen worden daarom zonder kluit verplant.

Hierbij wordt de grond zorgvuldig tussen de wortels vandaan gezogen waardoor het gewicht op de wortels bij de verplanting enorm wordt gereduceerd. Deze ‘kluitloze’-methode is succesvol in het buitenland toegepast, maar nog niet eerder bij zulke grote bomen in Nederland uitgevoerd. De Nationale Bomenbank gaat deze verplanting uitvoeren.

Het daadwerkelijk verplaatsen van de boom gebeurt met een zeer grote telekraan die de boom naar de nieuwe locatie aan de overzijde van de Sportlaan hijst.

Voorbereiding en goede nazorg

In 2016 zijn er al voorbereidende maatregelen getroffen om het succes op verplanten te vergroten. Aan twee kanten van de iepen zijn haaks op de rijbaan in een strook van ca. vijf meter alle wortels geamputeerd.

In de sleuven is een wortelscherm geplaatst om de groei van nieuwe wortels buiten de kluit te voorkomen. Verder zijn de kluiten geïnjecteerd met voeding om nieuwe beworteling binnen de nieuwe kluit juist te stimuleren en is er in de boomspiegel een zogenaamde mulch-laag aangebracht die de afgelopen twee jaar voor extra voeding heeft gezorgd.

De kroon (ca. twintig meter doorsnede) van de iepen wordt voor de verplanting met ca. dertig procent teruggesnoeid. Na het verplanten worden de iepen de eerste jaren ondersteund door een stalen constructie zodat ze tegen een storm kunnen. Ook krijgen ze extra zorg en onderhoud van boomspecialisten om de slagingskans van het verplanten te vergroten.

Herinrichting Haagse Beek

Voordat de iepen kunnen worden verplant moet er plaats worden gemaakt op de nieuwe locatie in de Groenzone Haagse Beek. De Groenzone krijgt volgend jaar een nieuwe inrichting: de Haagse Beek wordt verbreed en er komt meer variatie in beplanting. Door achterstallig onderhoud staan er weinig bomen met een goede toekomstverwachting.

Vooruitlopend op de herinrichting worden deze bomen nu al gekapt om ruimte te maken voor de iepen. De grootte van de kaal te kappen plantvakken wordt minimaal even groot als de bestaande kroon van de te verplanten iepen. Hierdoor krijgen de iepen de kans om ongehinderd uit te groeien tot de huidige grootte.

Om niet meer bomen te kappen dan noodzakelijk, worden de iepen verplant naar de open ruimtes binnen het ontwerp van de Groenzone Haagse Beek. Deze open plekken zijn bedacht om meer licht in de groenzone te krijgen waardoor meer variatie in beplanting kan worden aangebracht.

Ook worden de open plekken gebruikt om de Haagse Beek op meerdere plekken te verbreden en te voorzien van natuurvriendelijke oevers. Hierdoor worden zowel de kwantiteit als de kwaliteit van het water in de Haagse Beek vergroot. Al deze verbeteringen zorgen voor vergroting van de biodiversiteit binnen de Groenzone Haagse Beek.

Overleg met AVN en Haagse Bomenstichting

Bij het ontwerpen van de open vakken is rekening gehouden met behoudenswaardige bomen. Bij de uitwerking van het ontwerp voor de groenzone betrekt de gemeente de Haagse Bomenstichting en de AVN (Algemene Vereniging voor Natuurbescherming).Samen bepalen we welke bomen in de groenzone behouden kunnen worden. Vanaf 19 november start het verplanten van de iepen. Dit duurt ongeveer twee weken.

Via https://www.facebook.com/kijkduinhoutrust is een filmpje te zien waar Rijmond van der Pot tekst en uitleg geeft over de verplanting.

 

Advertisment ad adsense adlogger