ZOHO de nieuwe buurt in hartje Rotterdam

ZOHO, de nieuwe volksbuurt in hartje Rotterdam

Hoe houd je maakindustrie en creatieve bedrijven in de stad? Hoe betrek je bewoners werkelijk bij planvorming? Hoe maak je een betaalbaar inclusief stuk stad? En hoe doe je dat op een duurzame manier? Herontwikkeling van het Zomerhofkwartier: Het plan ZOHO, wordt vanaf 2021 gerealiseerd in hartje Rotterdam.

“Grootstedelijke ontwerpvragen met ZOHO beantwoord: In het plan worden drie leefomgevingen gestapeld”

Een creatief team bestaande uit ECHO urban design, Orange Architects, More Architecture, Studio Nauta en MoederscheimMoonen Architects heeft in opdracht van Leyten/Stebru een dynamisch masterplan ontwikkeld. Het resultaat van dit collectieve ontwerpproces wordt de komende jaren ingevuld.

Antwoorden

Het winnende plan voor ZOHO, met een brutovloeroppervlak van 67.000 m2, creëert ruimte voor een betaalbare, duurzame en inclusieve binnenstedelijke transformatie. Met een aansprekend ruimtelijk en programmatisch concept geven de ontwerpers passende antwoorden op de urgente stedelijke (bouw-)opgaven van deze tijd.

Zomerhofkwartier

Het Zomerhofkwartier ligt ingeklemd tussen het centrum en de Agniesebuurt in Rotterdam. In het afgelopen decennium hebben creatieve bewoners en ondernemers dit gebied met bedrijfsgebouwen getransformeerd tot een levendig werkgebied. De gemeente Rotterdam formuleerde in de tender de ambitie om het gebied te verdichten tot een gemengde stadsbuurt, mét behoud van de creatieve identiteit.

Betaalbaar

Het plan bouwt door op wat er al is: een sterke gemeenschap van creatieve ondernemers. Door het plan te baseren op de bestaande kavelgroottes, kunnen de verschillende planonderdelen gefaseerd ontwikkeld en gebouwd worden. Met deze opzet kunnen de huidige creatieve ondernemers worden gehuisvest in betaalbare werkplekken zowel tijdens en na de planontwikkeling.

ZOHO-de-nieuwe-volksbuurt-in-hartje-Rotterdam

Nieuwe lagen

Het plan voegt nieuwe lagen aan het bestaande Zomerhofkwartier toe om aansluiting te zoeken met de omliggende buurten en woonruimte te creëren voor bestaande en nieuwe bewoners. Daarmee creëert het plan woonruimte voor een gemengde groep– met nadruk op sociaal en middenhuur.

Drie leefomgevingen

In het plan worden drie leefomgevingen gestapeld: op de bestaande industriële laag, wordt een opgetild veenlandschap gelegd, met daarop weer een stadslaag. Het plan stapelt hiermee niet alleen verschillende leefwerelden, maar verweeft deze ook door middel van bijzondere ruimtes, waaronder een publieke sporthal, een huiskamer voor de wijk, mobiliteitshub en gemeenschappelijke plekken in het veenlandschap. “Het leidt tot een breed spectrum van publieke en collectieve plekken
waarmee de sociale inclusiviteit in de buurt wordt geborgd”, aldus het ontwerpteam.

Dakpark

Het opgetilde dakpark is hiervan de meest zichtbare component. Dit verhoogde veenlandschap is naast een groene oase een unieke klimaatadaptieve innovatie: een waterdak, een ‘spons’ met een ondergronds reservoir voor zware regenval, en een irrigatiesysteem voor extreme droogte in de zomer.

Dynamisch

Het ontwerp voor ZOHO is een dynamisch plan, waarin de hoofdstructuren, de programmatische en ruimtelijke kaders en de beeldkwaliteit zijn vastgelegd. Daarmee worden bewuste keuzes gemaakt voor de klimaatadaptatie, mobiliteit, energie en circulariteit, terwijl de exacte invulling nog deels open blijft. Het gebied krijgt zo samen met haar gebruikers invulling en betekenis, waarmee eigenaarschap en sociale veerkracht wordt gecreëerd en een nieuwe Rotterdamse volksbuurt ontstaat: Welkom in ZOHO!

Info ZOHO

• Ontwerpteam: ECHO urban design, Orange Architects, More Architecture, Studio Nauta en MoederscheimMoonen Architects
• Tender coördinatie: ECHO urban design
• Ontwikkelaar: Leyten & Stebru
• Belegger: Bouwinvest
• Woningcorporatie Havensteder
• Partners: Boomvanmourik, Groos, Kickstad, Next Urban Mobility, New Horizon, Rebel Group, Short Stay Citizens, Workspot

ZOHO-de-nieuwe-volksbuurt-in-hartje-Rotterdam 3

ZOHO Rotterdam, een mix van creatieve ondernemingen en woningen.

Beeld: VERO Visual

Advertisment ad adsense adlogger