CHAPLIN – wegenbouw vergroenen met ligninehoudend asfalt

CHAPLIN - wegenbouw vergroenen met ligninehoudend asfalt

Er is een bijzonder innovatieprogramma van start gegaan. CHAPLIN. Dat staat voor Collaboration in aspHalt Applications with LIgniN. De samenwerking heeft als doel om de ontwikkeling en commercialisatie van ligninehoudend asfalt te stimuleren.

“Er is veel belangstelling voor biobased asfalt”

Met ligninehoudend asfalt vergroent de wegenbouw, kan biogene koolstof langdurig in wegen vastgelegd worden en worden we weer een stukje minder afhankelijk van aardolie. Eind deze maand worden proefstroken aangelegd met meerdere lagen van lignine houdend asfalt op het terrein van North Sea Ports.

Biomassa

De sector wil geleidelijk af van het gebruik van bitumen uit aardolie. Bio-asfalt wordt soms al als voorwaarde genoemd in aanbestedingen vanuit de overheid. Het is een goede vervanger voor fossiele bitumen, waarvan de natuurlijke voorraad uiteindelijk op raakt.

Lignine komt in enorme stromen vrij in processen van papierproductie en steeds vaker in bio raffinaderijen. Het blijft daar over als een reststroom die veel beter benut kan worden. Door deze innovatie, kan het asfalt momenteel voor vijftig procent vergroend worden en zo’n 30°C minder warm produceren en aanbrengen. Dat scheelt zo’n twintig procent CO2 en de helft aan fossiele brandstoffen. Bovendien is lignine interessant omdat het, net als bitumen, structuur en stevigheid geeft aan asfalt en CO2 vastlegt voor langere tijd.

CHAPLIN

Het CHAPLIN programma is vertegenwoordigd in de hele keten. Het consortium bestaat uit bedrijven, overheden en kennispartijen: Rijkswaterstaat, de provincies Zuid Holland, Noord Brabant, Zeeland, Gelderland en Overijssel, de gemeenten Bergen op Zoom en Wageningen, Dura Vermeer, H4A, NTP, Latexfalt, Roelofs Groep, Biondoil, Vertoro, Avantium, Praj, Boskalis, LXP, Universiteit van Utrecht, Wageningen Food & Biobased Research, TNO, Q8 Research en AKC.

De asfaltproducerende partners gaan de processen in hun asfaltcentrales aanpassen waardoor de technologie van op lignine gebaseerd asfalt opgeschaald kan worden tot TRL 6/7. Naast de conventionele lignineproductie gaat ook gerecycled asfalt in combinatie met lignine verwerkt worden in de proefstroken.

In diverse lagen van het wegdek worden verschillende samenstellingen gebruikt. Deze varianten worden vervolgens uitgebreid getest op ARBO- en milieutechnische aspecten. Door uitgebreide levenscyclusanalyses zal de milieuprestatie en de klimaatwinst over hele keten in kaart worden gebracht. Tevens wordt de techno- economische haalbaarheid geanalyseerd.

1,5 miljoen subsidie

Voor de projecten moeten asfaltcentrales worden omgebouwd en er worden proefstroken aangelegd met daarin minimaal 10 ton lignine. Een kostbare investering, zeker ook door het benodigde onderzoek- en ontwikkelingswerk. Daarom is subsidie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) toegekend. Het consortium rond het programma CHAPLIN investeert de overige ruim 2 miljoen euro.

Testresultaten

In binnen- en buitenland is veel belangstelling voor biobased asfalt. Martin Junginger, hoogleraar Biobased Economy aan de Universiteit Utrecht: “De kansen die bio-asfalt biedt, worden nationaal en internationaal erkend. Omdat Nederland voorop loopt, kijken wegenbouwers en -beheerders reikhalzend uit naar onze testresultaten.”

Om lignine in de toekomst op grote schaal toe te kunnen passen, is het noodzakelijk dat bij aanbestedingen wegenbouwers financiële en technische onderbouwingen kunnen overleggen. Junginger: “Daarnaast is het belangrijk om goed inzicht te krijgen in de overall klimaat- en milieuprestaties van asfalt op ligninebasis-. Een belangrijk deel van de informatie hiervoor gaan wij de komende maanden verzamelen.”

Circular Biobased Delta

Aanjager van CHAPLIN is Circular Biobased Delta. Dit is een Triple Helix organisatie waarin bedrijven, kennisinstellingen en overheden actief samenwerken om de kansen te grijpen die de biobased economie het unieke en groeiende ecosysteem in de Delta regio biedt.

De stichting heeft een coördinerende rol in dit netwerk en heeft als missie de transitie richting vergroenen en verdienen te versnellen. CHAPLIN is een van de flagshipprogramma’s die de stichting initieert.

Biorizon en Sugerdelta zijn andere voorbeelden van projecten waarmee de stichting het bedrijfsleven inspireert en faciliteert. Circular Biobased Delta richt zich met name op de sectoren bouw/infra, verpakkingen en biobrandstof met als uiteindelijk doel over tien jaar tien megaton CO2-uitstoot te reduceren.

Meer informatie.

Advertisment ad adsense adlogger