Eerste Watergezant van Nederland benoemd

Eerste Watergezant van Nederland benoemd

De ministers Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu), Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en Kamp (Economische Zaken) hebben Henk Ovink benoemd tot Nederlands eerste Watergezant. De Watergezant versterkt in zijn rol als thematisch ambassadeur de internationale waterambitie van Nederland; hij draagt bij in het nog beter internationaal vermarkten van de Nederlandse kennis en kunde.

Pionier

Ovink is vereerd de nieuwe functie als eerste te mogen bekleden. “Water is wereldwijd de verbindende opgave. Nederland maakt met zijn integrale aanpak van waterschaarste, waterveiligheid, waterkwaliteit en logistiek en transport over de hele wereld het verschil. We zijn koploper, en dat past ons maar verplicht ook tot blijvend investeren en innoveren, in Nederland en in het buitenland. De Nederlandse kennis en kunde zijn uniek, ik zie volop kansen die nog beter internationaal te benutten zijn.”

Economisch diplomaat

De belangrijkste taak van de Watergezant is economische diplomatie: als boegbeeld van de watersector zorgt hij voor goede relaties met buitenlandse overheden, kennisinstellingen, coördinerende en vertegenwoordigende gremia, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Hij zorgt voor verbindingen met de andere relevante topsectoren (energie, landbouw, creatieve industrie). Hij werkt nauw samen met de Nederlandse ambassades, consulaten en Permanente Vertegenwoordigingen en onderhoudt ook zelf rechtstreeks contact met bi- en multilaterale spelers als de Wereldbank, de Verenigde Naties, OESO en de EU. Hij neemt deel aan internationale waterbijeenkomsten, zo nodig ter vervanging van de ministers.

Evaluatie en samenwerking

De Watergezant rapporteert rechtstreeks aan de drie ministers en wordt benoemd voor een periode van drie jaar, met een mogelijke verlenging van nog eens drie jaar. Het gezantschap wordt na twee jaar geëvalueerd door de Adviescommissie Water. De drie departementen werken sinds eind 2014 samen in het Interdepartementaal Water Cluster (IWC). Ook de Dutch Risk Reduction Teams (preventie en wederopbouw) en de Dutch Surge Support (noodhulp bij waterrampen) zijn onderdeel van de nieuwe samenwerking.

Directeur en adviseur

Ovink was eerder waarnemend Directeur-Generaal Ruimte en Water op het ministerie van Infrastructuur en Milieu en directeur Nationale Ruimtelijke Ontwikkeling. Op dit moment is Ovink vanuit het ministerie van IenM gedetacheerd als adviseur van de Amerikaanse Federale Overheid. Eerder adviseerde hij de Hurricane Sandy Rebuilding Taskforce van president Obama. Met de benoeming tot Watergezant eindigt deze detachering. Ovink ontwikkelde en leidde voor de wederopbouw van de regio New York en New Jersey de prijsvraag ‘Rebuild by Design’, door CNN uitgeroepen tot één van de meest innovatieve ideeën van 2013. Op dit moment zijn 15 Nederlandse bedrijven en organisaties aan het werk met de uitvoering van de winnende projecten.

Werkzame leven

Verder was Ovink onder meer curator van de 5e Internationale Architectuur Biennale Rotterdam, is lid van de International Advisory Board van de stad Rotterdam, geeft les aan Harvard GSD en adviseert de Rockefeller Foundation in hun waterveiligheidsaanpak.

Advertisment ad adsense adlogger