Opnieuw subsidieloze procedure voor windpark Noordzee

Opnieuw subsidieloze procedure voor windpark Noordzee

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelt opnieuw een procedure open om zonder subsidie een windpark in de Noordzee te bouwen en te exploiteren. De openstelling is voor de kavels III en IV van het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid).

Het windpark levert 700 MW duurzame energie – voldoende om een miljoen huishoudens van stroom te voorzien

De kostprijs voor wind op zee daalde de afgelopen jaren spectaculair – mede door de Nederlandse aanpak. In overleg met marktpartijen is daarom besloten ook voor de kavels III en IV van Hollandse Kust (zuid) een procedure zonder subsidie open te stellen.

Deze procedure is vergelijkbaar met die voor de kavels I en II. Anders is dat de kavels III en IV zich deels binnen de ’12-mijlszone’ bevinden, waar de Nederlandse staat eigenaar is van de zeebodem.

Opstalvergoeding

Om het eigenaarschap van het toekomstige windpark goed te regelen, rekent het Rijksvastgoedbedrijf een opstalvergoeding. Deze opstalvergoeding is gebaseerd op een bedrag € 0,98 per MWh per jaar (exclusief indexatie). EU-wetgeving over staatssteun bepaalt dat deze vergoeding marktconform moet zijn.

Medio december wordt de opstalovereenkomst met de voorwaarden voor verkrijging van het opstalrecht gepubliceerd.

Aanvragen vergunning

Marktpartijen kunnen hun aanvraag voor de vergunning van 1 maart tot en met 14 maart 17:00 uur indienen bij RVO.nl. Dit is de tweede keer dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een procedure openstelt om zonder subsidie een windpark te bouwen en te exploiteren.

In 2018 kreeg Nuon/Vattenvall de vergunning om een windpark op kavels I en II van Hollandse Kust (zuid) te gaan bouwen en exploiteren. Dit windpark moet in 2023 gereed zijn en wordt daarmee ’s werelds eerste windpark dat zonder subsidie gebouwd zal zijn.

Tot 2030 wordt in Nederland hard gewerkt aan de aanleg van windparken die, tezamen met de reeds bestaande windparken, een totaal vermogen van ruim 11.500 MW hebben en daarmee behoren tot de grootste ter wereld. Al deze windparken worden door TenneT aangesloten op het elektriciteitsnetwerk.

Met deze grote windparken draagt Nederland veel bij aan de energietransitie. De windparken hebben voldoende capaciteit om miljoenen huishoudens van duurzaam opgewekte stroom te voorzien. Tegelijkertijd voelen andere groene energie technieken de druk om ook snel goedkoper te worden.

Meer info in de Publicatie van de Staatscourant

Advertisment ad adsense adlogger