Bijna 17 miljoen voor sterkere Friese IJsselmeerkust

Voor €16,9 miljoen een sterkere Friese IJsselmeerkust

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) stelt €12 miljoen beschikbaar, waarmee in totaal €16,9 miljoen geïnvesteerd wordt in de versterking van het Friese deel van de IJsselmeerkust. De kust wordt versterkt en er komt nieuwe natuur, fietspaden en stranden.

Het hele IJsselmeergebied wordt klaargestoomd voor de toekomst

Minister Van Nieuwenhuizen: “In de afgelopen droge zomer hebben we gemerkt hoe belangrijk onze nationale regenton is. Het IJsselmeer bergt een voor Nederland onmisbare voorraad zoetwater. Maar net zo belangrijk is dat we de kustgebieden robuuster maken tegen extremere weeromstandigheden en wateroverlast. Dat levert ook nog een mooier stukje Nederland op, alle betrokkenen hebben meegedacht over hoe deze versterking vorm moet krijgen.”

Tegengaan erosie

De minister tekende een overeenkomst met gedeputeerde De Rouwe (provincie Fryslân), wethouder Offinga (gemeente Súdwest-Fryslân) en wethouder Veltman (De Fryske Marren). Belangrijkste punten zijn de versterking van de kust en buitendijkse gebieden. Dit om erosie tegen te gaan die wordt veroorzaakt door hoge waterstanden en golfslag.

De regio investeert €4,9 miljoen in natuur en recreatie. Zo wordt natuurgebied de Workumerwaard hersteld en uitgebreid, krijgen stranden beter toegankelijke plekken voor zwemmers en surfers en komt er een strekdam voor een beter bevaarbare vaargeul it Soal. Naast Workum worden nog voor vier andere locaties oplossingen onderzocht.

Agenda IJsselmeergebied

Vorig jaar mei tekende de minister namens het kabinet samen met zestig belanghebbenden de Agenda IJsselmeergebied 2050. Hierin staat hoe het hele IJsselmeergebied wordt klaargestoomd voor de toekomst en hoe betrokken overheden en organisaties daarin thema’s als waterveiligheid, natuur, cultureel erfgoed, recreatie, scheepvaart en economie samen oppakken.

De afspraken in Friesland worden nu verder uitgewerkt. De werkzaamheden aan de kust worden naar verwachting in 2023 afgerond.

Advertisment ad adsense adlogger