‘Kosten aanpak corrosie jaarlijks 3 tot 7 miljard euro te hoog’

‘Kosten aanpak corrosie jaarlijks 3 tot 7 miljard euro te hoog’

De aanpak van corrosie kost de Nederlandse maatschappij elk jaar onnodig veel geld, zo betoogt Arjan Mol, als universitair hoofddocent Corrosietechnologie en Elektrochemie verbonden aan de TU Delft. Hij denkt dat de kosten van corrosiebestrijding jaarlijks met 3 tot 7 miljard euro te reduceren zijn. In totaal kost preventie en bestrijding van corrosie in Nederland elk jaar ruim 3 procent van het bruto binnenlands product. Dat komt neer op minstens 22 miljard euro.

Mol stoelt zijn beweringen op recent onderzoek van NACE, een Wereldwijde Corrosie Autoriteit. Mol: “Naast de 3 % aan directe kosten voor toepassing van corrosiebeschermende maatregelen, zijn er ook indirecte kosten. Bijvoorbeeld efficiencyverlies; een pijplijn die dichtslibt, waardoor de productiviteit lager is.”

Verkeerde keuzes

De kosten van corrosieaanpak zijn momenteel nodeloos hoog, stelt Mol. “Als alle beschikbare kennis over corrosie, en het tegengaan daarvan, op de juiste manier in de praktijk wordt toegepast, dan scheelt dat zo’n 15 tot 35 procent aan jaarlijkse kosten.” Wim Schalley, corrosie-expert bij Acotec, vult aan: “Ik constateer dat beslissers over de te gebruiken corrosiebescherming te weinig kennis hebben en daardoor geregeld verkeerde keuzes maken. Overheidsinstanties kiezen bijvoorbeeld voor extreme zekerheid. Om bijvoorbeeld roest te voorkomen, laten ze onnodig veel coatingslagen aanbrengen. Uiteraard is het aanbrengen van meer lagen duurder. Voor deze extra kosten draait de belastingbetaler op.”

Corrosie

Corrosie is een elektrochemisch proces waarbij een reactie optreedt tussen een materiaal en een corrosieve omgeving, zoals bijvoorbeeld zeewater. Het kan ook optreden onder relatief milde atmosferische omstandigheden. Daardoor ontstaat schade aan het materiaal. Corrosie van metalen is onder andere te bestrijden door een juist materiaalgebruik en/of corrosiewerende coating op het materiaal aan te brengen.

Gevaren onbekend

Mol vervolgt zijn pleidooi met de opmerking dat de gevaren bij weinigen goed op het netvlies staan. “Corrosie is een sluipmoordenaar. Eigenaren van metalen constructies wachten vaak te lang met bestrijden. Het eerste jaar zien ze bijvoorbeeld niks, zodat het onderhoud wordt uitgesteld. Het jaar daarop weer. En dan opnieuw. Totdat het op een gegeven moment te laat is. Niet alleen leidt dit tot gevaarlijke situaties, het kan bovendien buitengewoon slecht voor het milieu uitpakken.” Recent leidde corrosie in waterleidingen bijvoorbeeld tot gevaar voor gezondheid in de Amerikaanse plaats Flint. Door een combinatie van verkeerd materiaalgebruik en onvoldoende corrosiewerende maatregelen, kwam er een hoge dosis lood in het water.

Advertisment ad adsense adlogger