Geen nieuwe hotels meer in Amsterdam, ‘tenzij’

Geen nieuwe hotels meer in Amsterdam

Het College van B&W wil geen nieuwe hotels meer in Amsterdam. De gemeente is van plan om de nieuwbouw van hotels ‘gecontroleerd af te remmen’. Het nieuwe beleid dat door het College van B&W is ingesteld maakt gebruik van het principe ‘nee, tenzij’ en geldt voor de hele stad.

Dat betekent dat straks enkel nog bij uitzondering een nieuw hotel in Amsterdam ontwikkeld kan worden. Doel is om spreiding naar de randen van de stad en de omliggende regio te stimuleren. Huidige lopende projecten worden gewoon afgerond. Dat betekent dat er naar de komende jaren alsnog zo’n 100 hotels zullen worden opgeleverd, waarvan 25 in de binnenstad.

Toerisme

Wethouder economie Kajsa Ollongren (D66) heeft de nieuwe plannen voorgelegd aan de gemeenteraad. Het college van B&W benadrukt dat de maatregel moet bijdragen aan de balans tussen bewoners en bezoekers. “De toeristische sector draagt in belangrijke mate bij aan het economische succes van de stad. Veel Amsterdammers profiteren daarvan en hebben een baan die is gerelateerd aan toerisme. Maar er moet ook een balans zijn tussen bezoekers en bewoners.” Het toerisme neemt al jaren toe in Amsterdam en zorgt in delen van de stad tot drukte, overlast en hinder.

Draagvlak

De nieuwe maatregelen richten zich dan ook onder meer op inspraak van buurtbewoners. Zo zullen nieuwe initiatieven alleen in behandeling worden genomen nadat buurtbewoners zijn geconsulteerd en er een plan is op het gebied van sociaal ondernemen. Ook wordt een duurzaamheidstest onderdeel van de procedure. Deze eisen komen bovenop de bestaande criteria voor het ontwikkelen van hotels in Amsterdam. Die criteria zijn onder andere toetsing op verbinding met de buurt, vernieuwing binnen de hotelsector en hoeveelheid andere hotels in de omgeving. worden onder andere getoetst op verbinding met de buurt, vernieuwing binnen de hotelsector en de hoeveelheid andere hotels in de omgeving.

Vakantieverhuur van woningen

Gelijktijdig met de inperking van de bouw van nieuwe hotels, wil de gemeente ook grip blijven houden op het toenemend aantal toeristen dat via platformen als AirBnB een woning huurt. De gemeente bericht dat zeven procent van het totaal aantal overnachtingen in Amsterdam inmiddels plaatsvindt in woningen. Bescherming van de woningvoorraad, het behouden van een prettig leefklimaat in de buurten en het voorkomen van overlast door toeristische verhuur staan voor Amsterdam voorop. Daarom komt het stadsbestuur met aanvullende maatregelen. Het maximaal aantal dagen dat een woning verhuurd mag worden is beperkt tot maximaal 60 dagen per jaar. Amsterdam pleit bij het Rijk voor een landelijk meldingssysteem en zet daarnaast in op handhaving, om illegale verhuur te voorkomen. Ook wil Amsterdam onderzoeken of het juridisch mogelijk is om de huidige toegestane termijn van 60 dagen vakantieverhuur per jaar in te korten.

Advertisment ad adsense adlogger