Dakeigenaren Amsterdam aan de slag met zonnepanelen

Dakeigenaren in Amsterdam aan de slag met zonne-energie

Steeds meer eigenaren van grote daken in Amsterdam spannen zich in om zonnepanelen op hun dak te leggen. Nu geldt nog dat de gemeente de dakeigenaren volop faciliteert, maar uiteindelijk moet iedereen meedoen.

Juist in de stad is het efficiënt om zonnepanelen op daken aan te sluiten op het elektriciteitsnet

Ongeveer twintig procent van de allergrootste daken In Amsterdam wordt al benut. Voor nog eens vijftig procent is SDE-subsidie van het Rijk verleend of aangevraagd om een zonne-energieproject mogelijk te maken. Deze projecten worden de komende jaren voorbereid en uitgevoerd.

De honderd grootste daken zijn samen goed voor vijftien procent van het totale potentieel aan zonne-energie. Amsterdam heeft de ambitie 250 van megawatt (MW) zonne-en ergie te realiseren. In oktober van dit jaar stond de teller op 108 MW, ten opzichte van 73 MW begin dit jaar.

Benutten daken

Wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid): “Een manier om snel meer duurzame energie op te wekken, is door ons te richten op de grootste daken van Amsterdam en te zorgen dat deze daken zo snel mogelijk worden benut. Zij zijn namelijk goed voor vijftien procent van het zonpotentieel in Amsterdam. De gemeente spreekt grote dakeigenaren daarom aan en roept ze op om stappen te zetten richting het opwekken van duurzame energie. Bedrijven en instellingen kunnen op hun beurt rekenen op ondersteuning van de gemeente, in de vorm van energiescans en subsidie voor projectvoorbereiding.”

Lees ook: Groenblauwe daken en stedelijk waterbeheer

Elektriciteitsnet

De gemeente Amsterdam werkt bij de totstandkoming van zonne-daken nauw samen met Liander. Juist in de stad is het efficiënt om zonnepanelen op daken aan te sluiten op het elektriciteitsnet, omdat de zonnestroom daar dicht bij de bron wordt verbruikt. Uit een analyse van Liander blijkt dat zonprojecten op de grote daken goed kunnen worden ingepast op het elektriciteitsnet.

dakgebruik

Amsterdam heeft de grote daken op basis van gegevens van zonatlas.nl en de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) in kaart gebracht. Op Maps Amsterdam is te zien waar deze daken zich bevinden en welk daken inmiddels al worden ingezet voor het opwekken van duurzame energie.

Verplichting grote daken

Nu geldt nog dat de gemeente de bezitters van grote daken volop faciliteert, maar uiteindelijk moet iedereen meedoen. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft per brief aan de Tweede Kamer laten weten dat hij werkt aan een wijziging van het Bouwbesluit en het college is blij dat gemeenten daarmee de mogelijkheid krijgen om duurzaam gebruik van daken te kunnen verplichten.

Dakeigenaren Amsterdam aan de slag met zonnepanelen

Advertisment ad adsense adlogger