Richtlijn voor bepaling windbelasting op steigers

Richtlijn voor bepaling windbelasting op steigers

Er is praktische richtlijn samengesteld met rekenmethoden voor bepaling van de windbelasting op steigers door branchevereniging VSB. De richtlijn, bedoeld voor steigerconstructeurs en professionals, verschaft een eenduidige rekenmethode zodat eenzelfde methodiek kan worden gehanteerd.

“VSB komt met praktische richtlijn voor bepaling windbelasting op steigers; rekenmethoden voor constructeur en professional”

Windbelasting grote vijand

Dagelijks werken duizenden mensen met, rond en op steigers. Op de bouwplaats, maar ook in de industrie, de energiesector en de offshore. Uiteraard moet veiligheid daarbij voorop staan. Tijdens het gebruik, maar eveneens bij de (de)montage en voor de omgeving. Een van de grootste vijanden is de wind die op de constructie voor grote belastingen kan zorgen. Die belasting kan zelfs zo groot zijn dat de steigerconstructie zijn stabiliteit verliest en verschuift of -in het ergste geval- omvalt.

Beklede steiger en effect wind

Optredende belastingen, zoals die van wind, zijn van nog groter belang voor steigers die vrijstaand zijn. Dat aantal neemt toe; klanten geven daarbij steeds vaker aan dat de steiger ook moet worden afgedicht met een bekleding in de vorm van netten, zeilen of folie. Hiermee wordt het werken op de steiger niet alleen minder afhankelijk van weersinvloeden, maar wordt ook positief bijgedragen aan een beter milieu (minder belastende stofdeeltjes) en de veiligheid rondom de steiger. Tegelijkertijd neemt het effect van de windbelasting met de toepassing van bekleding echter toe.

Lees verder onder de foto.
Richtlijn voor bepaling windbelasting op steigers
Er werden windtunneltesten uitgevoerd op 64 verschillende steigerconstructies.

Rekenmodel windbelasting

Om dit effect te kunnen bepalen, wordt gebruik gemaakt van een rekenmodel. Dit rekenmodel is complex terwijl een eenduidige aanpak voor de windbelastingbepaling en een consequente rekenmethodiek ontberen. NEN EN 12811-1 (Steigers – Prestatie-eisen en algemeen ontwerp) geeft weliswaar enkele handreikingen, maar deze hebben voornamelijk betrekking op objectsteigers, terwijl er juist behoefte is aan een rekenmethodiek voor alle vormen van steigerconstructies. Deze is sinds kort beschikbaar.

Eurocode

De oorsprong hiervoor dateert van 2012 toen de TGB 1990 werd vervangen door een nieuwe set normen, genaamd Eurocode. Deze Europese norm voor het toetsen van de constructieve veiligheid van alle mogelijke bouwconstructies beschrijft een hogere betrouwbaarheid en daarmee een hogere rekenwaarde voor de windbelasting.

De sectie Steigerbedrijven van de Vereniging van Steiger-, hoogwerk- en betonbekistingbedrijven (VSB) startte in datzelfde jaar met onderzoek naar de windbelasting op steigerconstructies. Het onderzoek moest leiden tot een uniforme methodiek om de windbelasting op steigerconstructies te bepalen, toe te passen en te toetsen.

Lees verder onder de foto.
Richtlijn voor bepaling windbelasting op steigers
Windtunneltest op steigerconstructies bekleed met netten.

Testen in windtunnel

Bij ingenieursbureau Peutz in Mook werden windtunneltesten uitgevoerd op 64 verschillende steigerconstructies. Met de uitkomsten is de speciale Werkgroep Wind aan de slag gegaan om de resultaten en bevindingen van de wintunnelonderzoeken om te zetten tot een praktisch handvat voor het eenduidig bepalen van windbelasting op steigerconstructies voor de branche. In bepaalde situaties levert deze nieuwe rekenwijze lagere windbelastingen op het steigerconstructie-rekenmodel op ten opzichte van de huidige benadering.

Normaansluiting

Bij de samenstelling van het handvat is getracht aan te sluiten op Eurocode en dan in het bijzonder op NEN EN 1991-1-4 (Belastingen op constructies – Deel 1-4: Algemene belastingen – Windbelasting). Met name daar waar de Eurocode geen uitsluitsel geeft over de steigerconstructievorm, biedt het handvat uitkomst. De opbouw en opzet zijn daarbij zodanig gekozen, dat deze overeenkomt met de Nederlandse nationale bijlage. De praktische rekenmethoden zijn tevens voorzien van extra uitleg en figuren.

Info

Deze ANNEX voor bepaling van de windbelasting op steigerconstructies is speciaal bedoeld voor steigerconstructeurs en andere professionals die bekend zijn met het gebruik van normen. De richtlijn is binnenkort te bestellen bij het secretariaat van de VSB en wordt ondersteund door online webinars die via het VSB-secretariaat worden georganiseerd.

Beeld bij ‘Richtlijn voor bepaling windbelasting op steigers’: Vereniging van Steiger-, hoogwerk- en betonbekistingbedrijven (VSB)

Advertisment ad adsense adlogger