Green Deal Legacy in ontvangst genomen door Deltacommissaris Peter Glas

Green Deal Legacy in ontvangst genomen door Deltacommissaris Peter Glas

De Green Deal Groene Daken heeft haar resultaten aan Deltacommissaris Peter Glas. De veertig overheden, bedrijven en kennisinstellingen hebben de afgelopen vier jaar onder de noemer Green Deal Legacy  de meetbare effecten op een rij gezet, brachten innovaties in kaart, en schreven een Handreiking Natuurdaken. Verder ijverden ze voor financiële prikkels zoals hypotheekrentekorting en een duurzamer belastingsysteem.

De beleving van ‘klein groen’ in de stad is cruciaal

Bij de bijeenkomst in Nieuwspoort lichtte Tweede Kamerlid Suzanne Kröger haar motivatie voor de motie rond groene daken toe: “De motie groene daken is met hele brede steun in de Kamer aangenomen. De beleving van ‘klein groen’ in de stad is cruciaal en met deze motie hoop ik zoveel mogelijk gemeenten mee te krijgen om beleid te maken van groen in de stad. Ik ben benieuwd naar de aanbevelingen vanuit de Green Deal Groene Daken.“

Na pitches van partners over ontwikkelingen en resultaten overhandigden Green Deal voorzitter Egbert Roozen en bestuurslid Kasper Spaan het overzicht van hoogtepunten en producten aan de Deltacommissaris. “De tijd van decoratiegroen is voorbij”, aldus Egbert Roozen, waarop Kasper Spaan aanvulde “Het verrijkte dak als het Nieuwe Normaal is onze ambitie”.

De boodschap die de partners aan de Deltacommissaris meegeven met deze overhandiging is dat zij met elkaar een volgende stap willen zetten, om oplossingen via daken te verankeren in de stedelijke planvorming, aanbestedingen, het bouwproces, en de huidige gebouwde omgeving. Zodat (natuur)inclusief bouwen bijdraagt aan een meer klimaatbestendige en gezonde stad.

Nieuwe normaal

Deltacommissaris Peter Glas: “Klimaatadaptief bouwen moet het nieuwe normaal worden. Om dat te bereiken moet er nog wel veel gebeuren. Jullie hebben een stap gezet met de resultaten van Green Deal Groene Daken. De manier waarop jullie gezamenlijk het vervolg op de kaart zetten als Nationaal Daken Plan draagt bij aan ‘de stad als spons’. Het Nationaal Daken Plan verbindt de kwantiteitsopgaven (de trits vasthouden – bergen – afvoeren van hemelwater) aan kwaliteit en biodiversiteit in de stad, zo kunnen we de stad samen leefbaar houden.”

Green Deal Groene Daken

De Green Deal Groene Daken loopt sinds september 2014 (fase 1) tot en met mei 2019 (fase 2). Inmiddels hebben al veertig partners (gemeenten, waterschappen, kennisinstellingen, bedrijfsleven en een burgerinitiatief) aangeven dat zij als waardevolle coalitie samen door willen, omdat zij zien dat het netwerk voor de maatschappij en voor henzelf waarde toevoegt in het oplossen van maatschappelijke vraagstukken via het beter benutten van het dakenlandschap. Ze willen verder als Nationaal Daken Plan.

Nationaal Daken Plan

Als platform Nationaal Daken Plan zetten de partners zich de komende vier jaar in om het dakenlandschap te ontwikkelen voor meerdere maatschappelijke opgaven. De focus ligt op het onbenutte potentieel op het dak als verbindende oplossing voor maatschappelijke opgaven zoals klimaatverandering, verstedelijking en verdichting, energie, biodiversiteit, gezondheid.
Op de agenda van samenwerking staan financiële prikkels, mindset, gebouwlabels, biodiversiteit, blauwgroene daken en innovatieve financiering. De komende periode werken de partners een plan van aanpak uit.

Fotobijschrift
Overhandiging van het Legacy document op maandag 13 mei in Nieuwspoort (Den Haag) met vlnr Peter Glas (Deltacommissaris), Egbert Roozen (voorzitter Green Deal Groene Daken en directeur Brancheorganisatie VHG) en Kasper Spaan (bestuurslid Green Deal Groene Daken en adviseur Waternet). Fotograaf: Merlijn Michon Fotografie

Meer informatie: www.greendealgroenedaken.nl

Advertisment ad adsense adlogger