Normontwerp ‘bepaling van brandgevaarlijk zijn van daken’

Normontwerp brandgevaarlijk daken

Onlangs is de ontwerp herziening voor bepaling van brandgevaarlijk zijn van daken, normontwerp NEN 6063:2019, gepubliceerd voor commentaar. Deze norm omschrijft de experimentele bepaling (inclusief klassering) van het brandgevaarlijk zijn van daken bij blootstelling aan vliegvuur. Ook gaat de norm in op de beperkte warmtestralingsintensiteit in Nederland.

Normontwerp ‘bepaling van brandgevaarlijk zijn van daken’ ter commentaar gepubliceerd

CE

De herziening is van groot belang vanwege de publicatie van NEN‐EN 13501‐5 en NPR‐CEN/TS 1187. Actualisatie van NEN 6063:2008 is daarbij noodzakelijk. NEN‐EN 13501‐5 en NPR‐CEN/TS 1187 zijn ontwikkeld in het kader van de richtlijn bouwproducten, voor CE‐markering voor het brandgevaarlijk zijn van daken.

Europese normen met brandproeven en de op de resultaten daarvan gebaseerde classificatie worden gebruikt bij de CE-markering van alle bouwproducten waarbij het brandgedrag of de brandwerendheid een karakteristieke eigenschap is.

Bouwbesluit

De Europese norm EN 13501‐5 en de Europese Technical Specification, CEN/TS 1187, geven verschillende methoden voor de bepaling van het brandgevaarlijk zijn van daken waaruit elk Europees land een keuze kan maken. In Nederland zijn NEN‐EN 13501‐5 en NPR‐CEN/TS 1187 bedoeld om de karakteristieke eigenschappen van dakbedekkingsproducten voor CE‐markering te kunnen bepalen. Het ontwerp van NEN 6063 is bedoeld om daken van gebouwen te beoordelen op brandveiligheid in het kader van het Bouwbesluit 2012.

Wijzigingen

De verschillen tussen dit normontwerp en de versie uit 2008 zijn:
NVN‐ENV 1187 is vervangen door NPR‐CEN/TS 1187;
Bouwbesluit 2003 is vervangen door Bouwbesluit 2012;
Het onderwerp en het toepassingsgebied zijn aangepast;
Bij de extrapolatieregels is een tekst opgenomen betreffende gekleefde systemen.

Info

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Rob Kotte, Secretaris normcommissie ‘Brandveiligheidsaspecten bouwproducten en bouwdelen’, e-mail bi@nen.nl.

Advertisment ad adsense adlogger